Taxonomy term
 • Thursday, August 23, 2018
  18:24
  อย.แจง การยกร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักยา การจัดประชุม ทางจดหมายและอีเมล เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต เกิดความมั่นคงด้านยาของประเทศ และจะชี้แจงความคืบหน้าของร่างฯ ดังกล่าว ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ย้ำ ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ต้องรัดกุม เหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา
  2018-08-23, 18:24
 • Wednesday, August 22, 2018
  17:29
  ผอ.รพ.ราชบุรีแนะทางออกร่าง พ.ร.บ.ยา ถอยคนละก้าว ออกกฎหมายลูกว่าด้วยรายละเอียดการปฏิบัติให้ชัดเจนว่ายาอะไรที่วิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่เภสัชกรสั่งจ่ายได้บ้าง
  2018-08-22, 17:29
 • Monday, August 20, 2018
  15:54
  องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ชี้เป็นฉบับลับลวงพราง อย.และ สธ.แก้ไขตามอำเภอใจไม่ปลอดภัยต่อประชาชน ปล่อยให้วิชาชีพต่างๆ ขายยาได้ นิยามยาสามัญประจำบ้านไม่ชัดเจนสร้างความสับสน ไม่แก้ไขการขายยาออนไลน์ จี้ อย.เร่งแก้ไข ก่อนเกิดประท้วงบานปลายทั่วประเทศ
  2018-08-20, 15:54

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 15 ชั่วโมง ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 15 ชั่วโมง ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน