Taxonomy term
  • Thursday, August 08, 2019
    17:12
    กรมควบคุมโรค ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และองค์กรเครือข่ายด้านวิชาการ จัดทำหลักสูตรชุดวิชาการเรียนรู้ออนไลน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ ชื่อ “ddc001” รวมเนื้อหา 14 เรื่อง เพื่อให้แกนนำ อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ ง่ายแค่คลิก”
    2019-08-08, 17:12

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 49 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 13 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 40 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
19 ชั่วโมง 56 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 49 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 13 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 40 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
19 ชั่วโมง 56 นาที ago
กลับด้านบน