Taxonomy term
  • Saturday, April 04, 2015
    19:45
    กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนข้อความคำเตือนพิษภัยและอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ข้างซองบุหรี่ 10 ข้อความใหม่ เช่น “ควันบุหรี่มีสารยาดองศพ” “ควันบุหรี่มีสารยาเบื่อหนู” มีผลบังคับใช้วันที่ 30 ก.ย.นี้ ชี้จะทำให้ทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่รับรู้ถึงสารพิษที่มีอยู่ในควันบุหรี่มากขึ้น ทำให้ผู้สูบมีความอยากเลิกมากขึ้น และผู้ไม่สูบบุหรี่มีความคิดที่จะเริ่มสูบบุหรี่ลดลง
    2015-04-04, 19:45

ความคิดเห็นล่าสุด

CindycnPax
19 นาที 29 วินาที ago
CindycnPax
30 นาที 27 วินาที ago
CindycnPax
32 นาที 31 วินาที ago
CindycnPax
34 นาที 38 วินาที ago
CindycnPax
40 นาที 22 วินาที ago
CindycnPax
43 นาที 28 วินาที ago
CindycnPax
45 นาที 57 วินาที ago
CindycnPax
47 นาที 26 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindycnPax
19 นาที 29 วินาที ago
CindycnPax
30 นาที 27 วินาที ago
CindycnPax
32 นาที 31 วินาที ago
CindycnPax
34 นาที 38 วินาที ago
CindycnPax
40 นาที 22 วินาที ago
CindycnPax
43 นาที 28 วินาที ago
CindycnPax
45 นาที 57 วินาที ago
CindycnPax
47 นาที 26 วินาที ago
กลับด้านบน