Taxonomy term
 • Thursday, June 12, 2014
  22:53
  กรมวิทย์เผยผลตรวจยากลุ่มรักษาโรคหัวใจ พบผิดมาตรฐานด้านปริมาณยา 1% ระบุเป็นยานำเข้า 1 ตัวอย่าง และผลิตในประเทศ 1 ตัวอย่าง แจ้ง อย.ดำเนินการแล้ว ขอประชาชนมั่นใจยารักษาโรคหัวใจผลิตในประเทศได้มาตรฐานสากล
  2014-06-12, 22:53
 • Monday, June 02, 2014
  14:10
  หลังข้อมูลแพร่ ห้ามดื่มน้ำจากขวดพลาสติกตากแดด เก็บหลังรถ เหตุความร้อนทำสารไดออกซินละลาย เสี่ยงเป็นมะเร็ง กรมวิทย์ยันไม่จริง เหตุสารไดออกซินเกิดจากการเผาไหม้ความร้อนสูงเกิน 200 องศาเซลเซียส พร้อมเผยผลตรวจสอบน้ำในขวดพลาสติกตากแดด ไม่พบสารไดออกซิน 
  2014-06-02, 14:10
 • Sunday, May 11, 2014
  12:20
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เชิญผู้ประกอบการ ด้านชีววัตถุภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดทำวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุของประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
  2014-05-11, 12:20
 • Tuesday, April 22, 2014
  08:35
  คมชัดลึก - นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ทรายอะเบทที่ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็น การนำสารเทมีฟอสมาเคลือบกับทราย แต่ทรายอะเบทมีกลิ่นเหม็น และเมื่อใส่ลงไปในน้ำทำให้น้ำขุ่น ประชาชนจึงไม่นิยมใช้ทรายอะเบทในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทีมวิจัยของกรมจึงร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และภาคเอกชน คิดค้นหาทรายตัวอื่นมาใช้แทน จนพบว่าทรายภูเขาไฟ หรือซีโอไลท์ ซึ่งมีรูพรุน เมื่อนำเทมีฟอสมาเคลือบแล้วกลับไม่มีกลิ่น และทำให้ น้ำใส เนื่องจากเทมีฟอสจะแทรกเข้าไปอยู่ตามรูพรุน ของทรายภูเขาไฟ ที่สำคัญยังมีระยะเวลาและประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายนานกว่าทรายอะเบทด้วย คือประมาณ 3-
  2014-04-22, 08:35
 • Thursday, April 10, 2014
  21:25
  กรมวิทย์ตรวจอาหารสถานีขนส่งผู้โดยสารพบเชื้อก่อโรค 32.8% ระบุลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 26% ฟุ้งให้ความรู้ผู้จำหน่ายอาหารและการเฝ้าระวังที่ผ่านมาได้ผล
  2014-04-10, 21:25
 • Thursday, March 27, 2014
  08:18
  ข่าวสด - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการใช้จุลินทรีย์บาซิลลัส สเฟียริคัส หรือบีเอส ฉีดพ่นลงในแหล่งน้ำเน่าขังที่พบลูกน้ำยุงรำคาญเพียงชนิดเดียวติดต่อกัน 3 เดือน อาจทำให้ยุงดื้อและเพิ่มปริมาณมากขึ้นได้ ชี้ควรใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงที่เหมาะสม ได้แก่ สารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง เช่น ไดฟลูเบนซูรอนหรือโนวาลูรอน ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัญหายุงรบกวนเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อการดำรงชีวิตของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงรำคาญพาหะโรคฟิลาเรีย(โรคเท้าช้าง) ซึ่งมีแหล่งเพาะพันธุ์ในแหล่
  2014-03-27, 08:18
 • Thursday, March 27, 2014
  08:01
  ไทยรัฐ - เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า กระแสฮิตกินทุเรียนเทศ ช่วยแก้โรคมะเร็งได้นั้น เป็นความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้อง เพราะยังไม่ปลอดภัยเต็มร้อย เนื่องจากมีผลข้างเคียงอย่างอื่นตามมาได้จากกรณีเกิดกระแสในโลกสังคมออนไลน์ว่า ใบทุเรียนเทศสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ จนมีการนำใบทุเรียนเทศมาเสนอขายกันทางออนไลน์ในราคาสูงถึง กก.ละ 600-800 บาท และประชาชนได้สอบถามข้อมูลในเรื่องนี้จากสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า จากกรณีที่มีประชาชนสอบถามข้อมูลเรื่องสมุนไพร ทุเรียนเทศ เข้ามาที่สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
  2014-03-27, 08:01
 • Tuesday, March 25, 2014
  19:20
  กรมวิทย์ชี้ใช้จุลินทรีย์บีเอส ฉีดพ่นกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญติดต่อกัน ทำให้ยุงดื้อได้ แนะใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง หรือผสมจุลินทรีย์บีทีไอแทน
  2014-03-25, 19:20
 • Friday, March 14, 2014
  19:38
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปีในการวินิจฉัยเป็นเวลานานอาจได้รับปริมาณรังสีสูงและมีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง 4 คนต่อบุคลากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าบุคลากรที่ใช้เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปถึง 4 เท่า และเสี่ยงเป็นต้อกระจกเนื่องจากได้รับปริมาณรังสีสูงเกินกว่าที่เลนส์ตาสามารถรับได้ถึง 1.4 เท่า แนะขณะปฏิบัติงานควรใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีบุคคลและอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ เสื้อตะกั่ว ไธรอยด์ซีลด์ แว่นตากันรังสี และฉากกำบังรังสีที่ตำแหน่งต่างๆ
  2014-03-14, 19:38
 • Wednesday, March 05, 2014
  07:17
  แนวหน้า - นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่หนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพและความปลอดภัย จึงได้มอบหมายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต จัดทำโครงการ “การยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะการผลิตที่ดี (GMP) และระบบการผลิตอาหารที่ให้มีความปลอดภัยตามหลัก HACCP” ขึ้นตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีสถานประกอบการเข้ารับการประเมินสถานที่ผลิตอาหาร จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย
  2014-03-05, 07:17

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyyuPax
3 ชั่วโมง 33 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 43 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 49 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 50 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 55 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyyuPax
3 ชั่วโมง 33 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 43 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 49 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 50 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 55 นาที ago
กลับด้านบน