Taxonomy term
 • Wednesday, February 19, 2014
  14:13
  นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าตั้งแต่ยาเสพติด “สี่คูณร้อย”เริ่มระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน มีผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ“สี่คูณร้อย” เป็นชื่อที่ใช้เรียกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำต้มใบกระท่อม และส่วนประกอบอื่นๆ รวม 4 ชนิด เริ่มแรกสูตรสี่คูณร้อยประกอบด้วย น้ำต้มใบกระท่อม เครื่องดื่มโคล่า ยาแก้ไอ และยากันยุง แต่ปัจจุบันสูตรสี่คูณร้อยมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เสพ มีการนำตัวยาแผนปัจจุบันและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทผสมจำนวนมากและหลากหลายชนิด จากข้อมูลการจำแนกองค์ประกอบทางเคมีในสูตรสี่คูณร้
  2014-02-19, 14:13
 • Monday, February 17, 2014
  17:46
  พบคนไทยเป็นผื่นแพ้รุนแรงจากยาสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากมะกัน กรมวิทย์เร่งพัฒนาเครือข่ายศึกษาเภสัชพันธุศาสตร์หวังแก้ปัญหา ช่วยผู้ป่วยได้ยาที่มีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล อาการข้างเคียงน้อย เผยการศึกษาระยะแรกพบปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมแพ้ยาต้านจุลชีพ ยากันชัก
  2014-02-17, 17:46
 • Monday, February 17, 2014
  11:45
  แนวหน้า - นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการสำรวจ ของโพลต่างๆ พบว่าในปัจจุบันเยาวชนมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นและมีอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคเอดส์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเพราะนอกจากปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่มีการป้องกันแล้ว ปัญหาการใช้ ถุงยางอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จึงได้ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของการใช้ถุงยางอนามัยและให้บริการตรวจสอบคุณภาพถุงยางอนามัยที่วางจำห
  2014-02-17, 11:45
 • Thursday, February 13, 2014
  17:33
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจสอบคุณภาพถุงยางอนามัย ปี 2556 พบได้มาตรฐาน 100% แนะเลือกซื้อถุงยางอนามัยที่มี อย. และตรวจสอบวันหมดอายุ ชี้ไม่ควรซื้อมาเก็บไว้นานๆ หรือเก็บในรถ กระเป๋า ระวังการกดทับ ทำถุงยางอนามัยอาจฉีกขาด เสี่ยงติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์ได้
  2014-02-13, 17:33
 • Thursday, February 06, 2014
  13:59
  บ้านเมือง - รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการทำประชาพิจารณ์และปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายห้องปฏิบัติการร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งมีศักยภาพในการตรวจยืนยันเชื้อ สารเคมี การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ำต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลักสากลว่าสิ่งสำคัญสำหรับห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่ว่าจะในโรงพยาบาล นอกโรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งเอกชน คือ ต้องมีความสามารถในการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประ
  2014-02-06, 13:59
 • Thursday, February 06, 2014
  13:55
  ไทยโพสต์ - นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาได้รับตัวอย่างส่งตรวจจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน3ตัวอย่าง จำแนกเป็นของเหลใสในขวดแก้วสีชา จำนวน 1 ตัวอย่างและตัวอย่างเครื่องต้มน้ำหมักในภาชนะบรรจุปิดสนิท จำนวน2ตัวอย่าง ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำหมักพืชแท้เต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ และเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรหมักเต็มพลัง ตราโสมตังเซียม ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อโคลิฟอร์ม(Coliforms) และ อี.โคไล(E coli) ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ ในปริมาณที่เกินมาตรฐานกำหนด รวมทั้งมีส่วนผสมของยาและสารเคมีอันตรายในเค
  2014-02-06, 13:55
 • Tuesday, February 04, 2014
  11:14
  แนวหน้า - นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันการ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำหนดมาตรฐานการดำเนินการและวิธีการที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ....
  2014-02-04, 11:14
 • Thursday, January 30, 2014
  13:54
  กรุงเทพธุรกิจ  -  'เกิดผื่นผิวหนังที่รุนแรง ผิวหนังลอกทั้งข้างนอกข้างใน มีเลือดไหล มีไข้ ปากบวมพอง บางรายอาจเสียชีวิตได้' นี่คือลักษณะอาการแพ้ยาที่สามารถเกิดขึ้น ได้ทุกเมื่อ สำหรับคนไข้คนใดก็ตามที่ได้รับยาบางตัวแล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง ซึ่งจะว่าไปแล้วคนไทยโดยส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยประสบกับปัญหานี้มากนัก เมื่อต้องไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาล แทบทุกครั้งที่แพทย์หรือเภสัชกรถามว่าเคยแพ้ยามาก่อนหรือไม่ เราก็มักจะตอบไปในทันทีว่าไม่เคย แม้ว่าจะไม่แน่ใจ 100 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม คงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าเราหลงลืมและไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้เท่าที่ควร ทั้งๆ ที่มีข้อมูลพบว่า 'อาการแพ้ยารุนแรง' คือมหัตภัยร้ายตัวหนึ่งที่ปร
  2014-01-30, 13:54
 • Thursday, January 30, 2014
  13:15
  ไทยรัฐ - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ำหมักตราผู้ใหญ่สุพรรณและตราโสมตังเซียมพบมีส่วนผสมของยา และสารเคมีอันตรายแนะประชาชนไม่ควรนำมาบริโภค...
  2014-01-30, 13:15
 • Friday, January 24, 2014
  06:24
  มติชน - เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว ภายในการประชุมประจำปีโครงการ "ระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ที่ยั่งยืนกับความมั่นคงทางสุขภาพ" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรคและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ว่า  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจจับสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่อง 2
  2014-01-24, 06:24

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyyuPax
4 ชั่วโมง 10 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 19 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 32 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyyuPax
4 ชั่วโมง 10 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 19 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyyuPax
4 ชั่วโมง 32 นาที ago
กลับด้านบน