Taxonomy term
 • Monday, January 06, 2014
  16:01
  แนวหน้า - นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงและภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ประสบปัญหาจากภัยน้ำท่วมเกือบทั่วภูมิภาค ตามด้วยมีฝนตกหนักทางภาคใต้และสภาพอากาศหนาวจัดในบางจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ไม่ว่าจะเป็นช่วงฝนตกหรือฤดูหนาวก็ตาม มักจะ พบปัญหาสุขภาพมาพร้อมกันเสมอ โดยเฉพาะการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งพบได้บ่อยในทุกเพศ ทุกวัย และเป็นปัญหาใหญ่ในผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เนื่องจากจะมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ และอาจรุนแรงถึงขั้น เสียชีวิ
  2014-01-06, 16:01
 • Friday, January 03, 2014
  13:55
  บ้านเมือง - ปัจจุบันงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความใกล้ชิดและได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชน และมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนมากขึ้น ถือเป็นจิ๊กซอว์อีกหนึ่งชิ้นสำคัญที่จะคอยทำหน้าที่ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และคอยเตือนภัยอันตรายให้แก่ประชาชน จากเชื้อโรคและสารพิษต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องสำอาง ยา หรือสมุนไพร
  2014-01-03, 13:55
 • Friday, December 20, 2013
  07:56
  มติชน - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สุ่มตรวจ'เครื่องวัดความดันโลหิต'ในโรงพยาบาล 1,233 เครื่อง พบตกมาตรฐาน 18% ทำอ่านค่าเพี้ยน แนะวิธีดูแลรักษาไม่เก็บในที่ชื้น เลี่ยงฝุ่นละออง
  2013-12-20, 07:56
 • Thursday, December 12, 2013
  19:54
  วิจัยพบยุงติดเชื้อไข้เลือดออก-ชิคุนกุนยา ผ่านจากแม่ยุงสู่ลูกยุงได้ ไม่จำเป็นต้องไปกัดผู้ป่วยแล้วติดเชื้อ ชี้หลายพื้นที่พบยุงลายติดเชื้อทั้งสองชนิด ขณะที่ความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคยังอ่อนด้อย กรมวิทย์เร่งดันแผนยุทธศาสตร์ เดินหน้าอบรมให้ความรู้การควบคุมยุงพาหะ
  2013-12-12, 19:54
 • Wednesday, December 11, 2013
  16:29
  กรมวิทย์การันตีเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด แม่นยำ วัดตัวเลขเป๊ะ เผยผลสอบเทียบตั้งแต่ ต.ค. 2555 ผ่านมาตรฐานทั้งหมด ส่วนที่ชำรุดเพราะหัววัดเสื่อมสภาพ ขาดการดูแลรักษา ส่งซ่อมเรียบร้อยแล้ว ขอประชาชนเชื่อใจตั้งด่านตรวจช่วงปีใหม่ วัดแอลกอฮอล์ในเลือดได้ถูกต้อง เที่ยงตรง ไร้ปัญหา
  2013-12-11, 16:29
 • Friday, November 29, 2013
  19:24
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยันข้อความในเน็ต "วางน้ำแข็งแห้งในรถอันตราย" จริง เหตุเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท ไม่มีการระบายอากาศ เสี่ยงต่อการระเบิด ชี้เก็บไว้ในรถหรือพื้นที่จำกัด ต้องมีการระบายอากาศ พร้อมเตือนอย่าจับด้วยมือเปล่า เพราะผิวอาจไหม้จากความเย็นจัดได้
  2013-11-29, 19:24
 • Thursday, November 28, 2013
  15:10
  แนวหน้า - นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากรายงานของกรมควบคุมโรคว่ามีผู้ที่ไปร่วมแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ ณ กรุงเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ทยอยเดินทางกลับเข้ามา ประเทศไทยครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมาตามกำหนดการ 106 เที่ยวบิน จำนวน 10,389 คน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้าข่าย เฝ้าระวังโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 ด้วยวิธี real time RT-PCR ระหว่างวันที่ 22 ต.ค.-20 พ.ย.
  2013-11-28, 15:10
 • Wednesday, November 27, 2013
  09:39
  มติชน - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2012 จากผู้ที่กลับจากการแสวงบุญในพิธีฮัจย์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย แม้เบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าว แต่ยังต้องเฝ้าระวังติดตามสุขภาพผู้แสวงบุญเป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากเดินทางกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย
  2013-11-27, 09:39
 • Tuesday, November 12, 2013
  07:35
  แนวหน้า - นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า ยาเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อใช้ในการบำบัด บรรเทาและรักษาหรือป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นยาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงดังนั้นการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพยาจึงจำเป็นต้องให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ อันเกิดจากห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
  2013-11-12, 07:35
 • Tuesday, November 05, 2013
  06:43
  บ้านเมือง - เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พ.ย.56 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อผู้บริโภคปลอดภัย" จัดโดย สธ.ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายข้าวสารถุงและข้าวกระสอบเข้าร่วม ว่า ความปลอดภัยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ สธ.
  2013-11-05, 06:43

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน