Taxonomy term
 • Sunday, December 24, 2017
  08:58
  กรมควบคุมโรค จับมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำรวจ และ สสส. ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ ช่วง 7 วันอันตราย 28 ธันวาคม 2560–3 มกราคม 2561
  2017-12-24, 08:58
 • Wednesday, November 29, 2017
  13:56
  มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ นางสาวพรรณทิพย์ ตียพันธ์ และประเภทงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นางกนกพร อธิสุข ซึ่งทั้งสองท่านต่างมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขของประเทศไทย
  2017-11-29, 13:56
 • Thursday, November 16, 2017
  14:42
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบยานอนหลับชนิดใหม่อีทิโซแลม (Etizolam) ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนมากกว่ายานอนหลับไดอาซีแพม (Diazepam) ถึง 10 เท่า อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยพบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
  2017-11-16, 14:42
 • Saturday, October 21, 2017
  21:57
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ‘ถุงยางอนามัย’ และ ‘ถุงมือยาง’ จากยางพารา ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท เป็นอันดับ 1-2 ของโลก
  2017-10-21, 21:57
 • Thursday, October 19, 2017
  16:22
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ จึงได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ยาสมุนไพรไทยมีคุณภาพมาตรฐานสากล ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน จากต่างประเทศ และเพิ่มการพึ่งพาตนเองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  2017-10-19, 16:22
 • Friday, September 22, 2017
  15:14
  ผลวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์-มหาวิทยาลัยโตเกียวพบ ไทยมีผู้ป่วยจากเชื้อวัณโรคหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายมีปฏิสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันของคนไม่เหมือนกัน อาจควบคุมวัณโรคได้ยากกว่าประเทศอื่น ที่มักพบผู้ป่วยวัณโรคจากเชื้อเพียงสายพันธุ์เดียว
  2017-09-22, 15:14
 • Saturday, August 26, 2017
  21:07
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหารทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา พบว่า สินค้ามีแนวโน้มได้มาตรฐานมากขึ้น โดยตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ลดลง พร้อมกระตุ้นกลุ่มผู้ผลิตอาหารชุมชนรักษามาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะก้าวสู่การแข่งขันในตลาดทั้งระดับประเทศและสากล
  2017-08-26, 21:07
 • Friday, August 11, 2017
  14:57
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยทุกรุ่นการผลิตของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ได้รับการตรวจรับรองจากสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้การป้องกันมะเร็งปากมดลูก ประชาชนควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ใส่ถุงยางอนามัยชายทุกครั้งเมื่อมีการร่วมเพศ และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  2017-08-11, 14:57
 • Tuesday, July 11, 2017
  20:05
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำหนังสือ GREEN BOOK 2017 รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาและผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์และคัดเลือกว่ามีคุณภาพมาตรฐานมาจัดทำเป็นหนังสือ รวมข้อมูลทั้ง 12 เล่มที่เผยแพร่ไปแล้ว และเพิ่มผลการวิเคราะห์ยาปี 2559 ให้ รพ.ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงจัดซื้อยาตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ใช้คัดเลือกยาคุณภาพในราคาที่เหมาะสมไว้บริการผู้ป่วย
  2017-07-11, 20:05
 • Monday, July 10, 2017
  20:13
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างแน่ชัดและยังไม่มีผลงานวิจัยยืนยันว่าอะลูมิเนียมที่ปนเปื้อนในอาหาร ทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาการใช้งานภาชนะอะลูมิเนียมบรรจุอาหารพบว่าในสภาวะปกติที่อุณหภูมิห้อง มีการละลายออกมาของอะลูมิเนียมน้อยมาก แต่จะพบในปริมาณสูงเมื่อสัมผัสกับสารละลายกรดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ดังนั้นหากผู้บริโภคกังวลควรหลีกเลี่ยงการบรรจุอาหารที่มีกรดและใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
  2017-07-10, 20:13

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
1 ชั่วโมง 1 นาที ago
Peerasak C.
1 วัน 3 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
1 ชั่วโมง 1 นาที ago
Peerasak C.
1 วัน 3 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน