Taxonomy term
 • Thursday, October 19, 2017
  16:22
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ จึงได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ยาสมุนไพรไทยมีคุณภาพมาตรฐานสากล ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน จากต่างประเทศ และเพิ่มการพึ่งพาตนเองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  2017-10-19, 16:22
 • Friday, September 22, 2017
  15:14
  ผลวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์-มหาวิทยาลัยโตเกียวพบ ไทยมีผู้ป่วยจากเชื้อวัณโรคหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายมีปฏิสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันของคนไม่เหมือนกัน อาจควบคุมวัณโรคได้ยากกว่าประเทศอื่น ที่มักพบผู้ป่วยวัณโรคจากเชื้อเพียงสายพันธุ์เดียว
  2017-09-22, 15:14
 • Saturday, August 26, 2017
  21:07
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหารทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา พบว่า สินค้ามีแนวโน้มได้มาตรฐานมากขึ้น โดยตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ลดลง พร้อมกระตุ้นกลุ่มผู้ผลิตอาหารชุมชนรักษามาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะก้าวสู่การแข่งขันในตลาดทั้งระดับประเทศและสากล
  2017-08-26, 21:07
 • Friday, August 11, 2017
  14:57
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยทุกรุ่นการผลิตของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ได้รับการตรวจรับรองจากสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้การป้องกันมะเร็งปากมดลูก ประชาชนควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ใส่ถุงยางอนามัยชายทุกครั้งเมื่อมีการร่วมเพศ และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  2017-08-11, 14:57
 • Tuesday, July 11, 2017
  20:05
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำหนังสือ GREEN BOOK 2017 รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาและผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์และคัดเลือกว่ามีคุณภาพมาตรฐานมาจัดทำเป็นหนังสือ รวมข้อมูลทั้ง 12 เล่มที่เผยแพร่ไปแล้ว และเพิ่มผลการวิเคราะห์ยาปี 2559 ให้ รพ.ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงจัดซื้อยาตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ใช้คัดเลือกยาคุณภาพในราคาที่เหมาะสมไว้บริการผู้ป่วย
  2017-07-11, 20:05
 • Monday, July 10, 2017
  20:13
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างแน่ชัดและยังไม่มีผลงานวิจัยยืนยันว่าอะลูมิเนียมที่ปนเปื้อนในอาหาร ทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาการใช้งานภาชนะอะลูมิเนียมบรรจุอาหารพบว่าในสภาวะปกติที่อุณหภูมิห้อง มีการละลายออกมาของอะลูมิเนียมน้อยมาก แต่จะพบในปริมาณสูงเมื่อสัมผัสกับสารละลายกรดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ดังนั้นหากผู้บริโภคกังวลควรหลีกเลี่ยงการบรรจุอาหารที่มีกรดและใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
  2017-07-10, 20:13
 • Monday, May 22, 2017
  15:44
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทดสอบคุณภาพและเผยแพร่ข้อมูลของเครื่องวัดความดันโลหิตแก่ผู้บริโภคและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบ เครื่องวัดความดัน อสม.-รพ.สต. ตกมาตรฐาน 19% ทำให้มีผลกระทบในการวินิจฉัยโรค พร้อมแนะวิธีดูแลรักษาเครื่องเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่อง
  2017-05-22, 15:44
 • Wednesday, May 10, 2017
  19:58
  ปส.ยืนยันอำนาจออกใบอนุญาตเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมเป็นของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (คกก.พปส.) มาตั้งแต่ปี 2508
  2017-05-10, 19:58
 • Sunday, April 09, 2017
  09:15
  “นายกทันตแพทยสภา” ระบุ วท.ให้ข้อมูลสื่อไม่ตรงข้อเท็จจริง ยืนยันที่ประชุมชี้ชัด กม.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ไม่รวมถึงเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ เหตุไม่เหมาะสม ยากในทางปฏิบัติ ซ้ำมีบทลงโทษรุนแรงเกินไป ย้ำทันตแพทยสภา-เครือข่ายองค์กรวิชาชีพทันตแพทย์คัดค้านแน่ หาก วท.ดึงดัน ชี้ กม.ขาดธรรมาภิบาล ตอนร่างไม่เคยเชิญทันตแพทย์ไปหารือให้ความเห็น
  2017-04-09, 09:15
 • Friday, April 07, 2017
  08:31
  รมว.วิทยาศาสตร์หารือผู้เชี่ยวชาญรังสี ประเด็นการดูแลเครื่องมือเอกซเรย์ฟัน สรุปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ออกใบอนุญาต ย้ำเวลาใช้ต้องใส่เสื้อเกราะทั้งคนไข้และคนฉาย
  2017-04-07, 08:31

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 29 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน