Taxonomy term
 • Thursday, January 10, 2019
  15:41
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระตุ้นท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ระบุควรถ่ายโอนให้แก่ อปท.ขนาดใหญ่ เช่น อบจ. พร้อมชงสำนักงบพิจารณาตั้งงบอุดหนุนให้ อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร รพ.สต. ที่ได้รับการถ่ายโอนจาก สธ. เช่นเดียวกับพนักงานครูของ อปท.ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. 
  2019-01-10, 15:41
 • Saturday, January 05, 2019
  09:33
  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจงกรณี อปท.ใช้รถพยาบาล (รถตู้) และรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ในการรับส่งผู้ป่วยไป รพ. ระบุทำได้ตามหลักเกณฑ์ หากไม่ใช่กรณีฉุกเฉินให้ใช้รถส่วนกลางที่ไม่ใช่รถฉุกเฉินได้
  2019-01-05, 09:33
 • Friday, September 07, 2018
  11:14
  อธิบดี สถ.ติวเข้มกฎ-กติกาจัดสรรงบฯ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นร.สังกัด อปท. ย้ำปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด ดึงนักโภชนาการร่วมจัดอาหารให้เด็กกินครบหมู่ตามหลักการ พร้อมเปิดทางประชาชนร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส
  2018-09-07, 11:14
 • Monday, March 12, 2018
  16:41
  บอร์ด สปสช.เห็นชอบประมาณการงบกองทุนรักษาพยาบาล อปท. ปี 62 จำนวน 7.4 พันล้านบาท ปรับเพิ่มตาม DRG ฉบับที่ 6, อัตราการจ่ายตาม ก.คลัง กำหนด และจำนวนผู้มีสิทธิที่เพิ่มขึ้น พร้อมเสนอ สถ. –สำนักงาน ก.ก.ถ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณาจัดเตรียมงบประมาณ
  2018-03-12, 16:41
 • Friday, July 21, 2017
  21:33
  “รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เผย คนตายโรคพิษสุนัขบ้าพุ่ง ต้นเหตุหน่วยตรวจสอบไล่บี้เทศบาล “ซื้อวัคซีนฉีดให้หมาไม่ได้ ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย” ระบุงานด้านสุขภาพ หน่วยตรวจสอบต้องเข้าใจ เน้นผลลัพธ์สุขภาวะและสุขภาพที่ดีของประชาชน ขณะที่งบ “กองทุนสุขภาพตำบล” อปท.ไม่กล้าใช้จ่าย กลัวถูกใช้งบผิดวัตถุประสงค์เช่นกัน หน่วยงานเกี่ยวข้องจับมือเร่งแก้ปัญหา
  2017-07-21, 21:33
 • Wednesday, February 08, 2017
  12:10
  บอร์ด สปสช.เห็นชอบทำหนังสือถึง มท.ของบกลางเพิ่ม แก้ปัญหาวิกฤตกองทุนรักษาพยาบาล อปท. ชี้ปี 60 ตัวเลขติดลบกว่า 2 พันล้านบาท มีพอจ่ายถึง เม.ย.นี้ พร้อมปรับปรุงข้อตกลงต้องไม่ให้ สปสช.สำรองจ่าย หวั่นกระทบกองทุนบัตรทอง ด้าน “หมอปิยะสกล” เตรียมหารือ รมว.มท.แก้ปัญหา ระบุหาก สปสช.ไม่มีเงินจ่ายหน่วยบริการ ภาระหนักตกที่ สธ.
  2017-02-08, 12:10
 • Thursday, December 22, 2016
  14:46
  นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก ฉายภาพอุปสรรคการขับเคลื่อนนโยบายดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระบุทุกอย่างดีหมดยกเว้นปัญหาเดียวคือไม่มีความชัดเจนเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย ส่งผลให้กองทุนสุขภาพทุกตำบลทั่วประเทศติดขัด ชี้ท้องถิ่น-กรรมการกองทุน ต้องกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เสนอให้ สธ.ทำเอ็มโอยูร่วมกับ มท.เพื่อคลอดเกณฑ์ที่ชัดเจน
  2016-12-22, 14:46
 • Monday, February 24, 2014
  17:32
    ไทยโพสต์ - กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเครือข่ายอื่นๆ เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ภายในปี 2558 และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 พร้อมมอบรางวัลแก่ อบต.และเทศบาล ที่มีผลการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น รวม 17 รางวัล
  2014-02-24, 17:32
 • Tuesday, February 11, 2014
  08:47
  เดลินิวส์ - "ที่ผ่านมาข้าราชการพนักงานท้องถิ่นเปรียบเหมือนพลเมืองชั้นสองขณะที่ข้าราชการประจำสามารถเบิกตรงค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางได้ งบของท้องถิ่นถูกจำกัดโดยเฉพาะ อบต.เล็ก ๆ ที่อยู่บนเขา และพวกสอบบรรจุเป็นลูกจ้างรวมทั้งข้าราชการซีเล็ก ๆ ซี 1 ซี 2 ซี 3 ก็ไม่ค่อยมีเงินที่จะสำรองจ่ายไปก่อนเมื่อเจ็บป่วย เช่น คลอดลูกเราก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อน บางทีก็มายืมเงินปลัดบ้าง หรือเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ เพราะไม่เงิน"
  2014-02-11, 08:47
 • Sunday, January 12, 2014
  09:48
  ข่าวสด - นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.และเทศบาล หรือ กองทุนสุขภาพตำบลขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสปสช.
  2014-01-12, 09:48

ความคิดเห็นล่าสุด

กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน
5 วัน 9 ชั่วโมง ago
กฎหมายชัดเจน
5 วัน 11 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน
5 วัน 9 ชั่วโมง ago
กฎหมายชัดเจน
5 วัน 11 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน