Taxonomy term
 • Tuesday, May 17, 2016
  14:46
  กทม.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในอนาคตอาจจะมีการปรับเบอร์โทรสายด่วน 1669 สำหรับทั่วประเทศ และ กทม. 2 เบอร์ 1649, 1555 รวมเป็นเบอร์เดียว
  2016-05-17, 14:46
 • Friday, January 29, 2016
  21:07
  เว็บไซต์แนวหน้า : รองปลัด กทม.แจงหลังถูกโวย รพ.สังกัด กทม.ปฏิเสธการรักษา-วินิจฉัยผิดพลาด ระบุน้อมรับและจะตรวจสอบอีกครั้ง เผยที่ผ่านมาพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มศูนย์แพทย์เฉพาะทาง พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข แต่อาจยังเกิดปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งคงไม่ใช่แค่ รพ.สังกัด กทม.แต่สังกัดอื่นๆ ก็มีปัญหาร้องเรียนบ่อยครั้ง
  2016-01-29, 21:07
 • Monday, December 14, 2015
  13:31
  รองผู้ว่า กทม.ปิดประตูข้อเสนอยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลชุมชน ชี้สร้าง รพ. 4 มุมเมืองดีกว่าไปทำ รพ.ขนาดเล็กเต็มไปหมด เพราะสุดท้ายก็ส่งต่อผู้ป่วยไป รพ.ใหญ่กว่าอยู่ดี ย้ำอีกสุขภาพต้องดูแลด้วยตนเอง ทำไมต้องมีกองทุนส่งเสริมป้องกันด้วย
  2015-12-14, 13:31
 • Wednesday, October 28, 2015
  16:10
  “นิมิตร์” ชี้ คน กทม.เข้าไม่ถึงการรักษา ใช้สิทธิบัตรทองต่ำ เหตุโครงสร้างระบบบริการไม่เอื้อ มีเพียงหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกชุมชนอบอุ่น แต่ขาดหน่วยบริการทุติยภูมิ เหมือน รพช.ในต่างจังหวัด ขณะที่ รพ.ใหญ่ตติยภูมิ กทม.ต้องดูแลประชากรทั้งหมด ไม่ตอบโจทย์ พร้อมเสนอเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ให้เทียบเท่า รพช. ดูแลประชากรแต่ละเขต ช่วยคน กทม.เข้าถึงสิทธิ ชี้ซุปเปอร์คลินิกที่ กทม.ดำเนินการไม่ช่วยแก้ปัญหา ดูแลแค่ผู้ป่วยนอก ไม่ใช่ รพช.พร้อมดันตั้ง กองทุนสุขภาพระดับทัองถิ่น หลัง 14 ปี พื้นที่ กทม.ไม่เกิด ติดไม่มีระเบียบร่วมจ่ายสมทบ และเสนอจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลคนไร้บ้าน กทม.หลังพบปัญหา รพ.ปฏิเสธการรักษา
  2015-10-28, 16:10
 • Sunday, October 04, 2015
  20:15
  กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมมือฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ให้ผู้บริจาคโลหิต 3ล้านคนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตกว่า 600 แห่งในกรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน ฟรี 
  2015-10-04, 20:15
 • Friday, July 17, 2015
  09:37
  นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อม นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) จัดโดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อสารมวลชนและองค์กรต่างๆ ณ ห้องประชุมพี.เอ. ไนติงเกล ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
  2015-07-17, 09:37
 • Friday, July 17, 2015
  09:27
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 30 คน เริ่มดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์
  2015-07-17, 09:27
 • Wednesday, June 10, 2015
  16:33
  “คลินิกชุมชนอบอุ่น” พร้อมหนุนนโยบาย “ทีมหมอครอบครัว” อุดช่องว่างพื้นที่ กทม. พร้อมเผยปัญหางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขต กทม. เหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ แต่ไม่ยอมกระจายงานให้คลินิกเอกชน เพราะจะทำได้รับงบรายหัวลด แนะต้องปรับวิธีบริหารงบประมาณ หนุนงบบุคลากรเพิ่มเติม ยันต้องดึงภาคเอกชนเข้าร่วม ชี้งานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ กทม.ทำได้ไม่ถึงครึ่งของประชากร
  2015-06-10, 16:33
 • Friday, March 28, 2014
  07:01
  ไทยรัฐ - กทม. เดินหน้า สร้างร.พ. 4 มุมเมือง จ่อ ผุดร.พ."หลวงพ่อวัดปากน้ำ"ในเขตดอนเมือง คาด เมื่อสร้างเสร็จ คนกทม.และปริมณฑล ได้รับประโยชน์ 1.2 ล้านคน
  2014-03-28, 07:01
 • Tuesday, March 11, 2014
  10:00
  แนวหน้า - แพทย์หญิงวันทนี วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกภายหลังพบผู้ป่วย เสียชีวิตที่เขตห้วยขวาง ว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกันควบคุมโรค และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมาอย่างต่อเนื่อง ในกรณีพบผู้ป่วยเสียชีวิตที่สงสัยว่าเป็น โรคไข้เลือดออกนั้น สำนักอนามัยโดยกองควบคุมโรคติดต่อ ได้ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Bangkok SRRT) ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรค เบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิต เป็นหญิง อายุ 21 ปี มีโรคประจำตัวคือโรคไต เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่หากเป็นไข้เลือดออกจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ อย
  2014-03-11, 10:00

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน