Taxonomy term
 • Monday, March 10, 2014
  11:53
  แนวหน้า - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงนโยบายด้านสตรีของกรุงเทพมหานคร 3 เรื่องใหญ่ที่ดูแลสตรี ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความรุนแรงที่กระทำ ต่อสตรีอันเป็นปัญหาของครอบครัวที่พบมากอยู่ในปัจจุบัน
  2014-03-10, 11:53
 • Thursday, March 06, 2014
  08:27
  ข่าวสด - กทม. - เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกทม. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดกทม. ในการหาข้อสรุปและแสดงจุดยืนเทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1.ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2.ต่อต้านการใช้ความรุนแรง และ 3.ดูแลสุขภาพประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารูปแบบการดำเนินกิจกรรมด้วย โดยวันที่ 8 มี.ค. นี้ จะสรุปอีกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมเครือข่ายฯ เพื่อ ขอความเห็นชอบในวันที่ 13 มี.ค.
  2014-03-06, 08:27
 • Tuesday, March 04, 2014
  08:20
  มติชน - กทม.เซ็งกำจัดลูกน้ำยุงล้มเหลว ชี้บ้านมีรั้วไม่ร่วมมือ 'หมอประเสริฐ'เตือนปีนี้ระวังไข้หวัดใหญ่รุนแรง เฝ้าระวังไข้เลือดออก ไอกรน คอตีบ โรคหัด ไข้สมองอักเสบ ไข้หวัดนก กลับมาระบาดอีก
  2014-03-04, 08:20
 • Tuesday, February 25, 2014
  15:31
  ฐานเศรษฐกิจ - ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้รับแจ้งเหตุเสียงดังคล้ายปืนและระเบิดบริเวณใกล้เวทีสวนลุมพินี เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็น ชาย 1 คน นำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพทย์ทำการรักษาและให้รอสังเกตอาการ สำหรับสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่การปะทะจากเหตุชุมนุม นับจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556- 25 กุมภาพันธ์ 2557 ในเขตกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น 719 ราย และเสียชีวิตรวม 20 ราย เหตุเกิดในต่างจังหวัด มีผู้บาดเจ็บ 44 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวม 45 ราย (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
  2014-02-25, 15:31
 • Tuesday, February 18, 2014
  09:23
  บ้านเมือง - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็น 1 ใน 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงของโลก จากการสำรวจทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 8 ล้านคน มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาประมาณ 5 ล้านคน ส่วนอีก 3 ล้านคน ยังไม่เข้าสู่ระบบการรักษา ทั้งนี้ในประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 8 หมื่นคน และในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 11,000-12,000 คน ซึ่งมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังไม่ทราบว่าตนติดเชื้อวัณโรคและบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดจึงอาจดื้อยา ยากต่อการรักษา และอาจแพ
  2014-02-18, 09:23
 • Tuesday, February 04, 2014
  10:43
  แนวหน้า - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครกำหนดแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขในปี 2557 ให้สำนักอนามัยปฏิบัติการเชิงรุก เน้นเรื่องการดูแลสุขภาวะของประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายมหานครแห่งความสุข ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  2014-02-04, 10:43
 • Monday, January 20, 2014
  10:51
  ข่าวสด - กทม. - นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นช่วงที่มีการบริโภคสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้สำนักอนามัย และสำนักงานเขต เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามฤดูกาลเป็นประจำทุกปี และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นตรวจอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดรถตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
  2014-01-20, 10:51
 • Monday, January 20, 2014
  10:01
  แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการปฏิรูปปรับโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย เกิดประโยชน์กับประชาชนที่สุด และไม่ให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต โดยใช้ยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพ เป็นการบริหารจัดการร่วมอย่างมี ธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ใน 4 ด้านคือ กำลังคน งบประมาณ การลงทุนร่วมและการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะยาและเวชภัณฑ์ที่มาใช้ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเริ่มดำเนินการมาครบ 1 ปีแล้ว อยู่ระหว่างการประเมินผลการดำเนินงาน เบื้องต้นจากการไ
  2014-01-20, 10:01
 • Thursday, January 09, 2014
  08:50
  มติชน - เมื่อวันที่ 8 มกราคม น.ส.ศุภิสรา ฑิรากัณฐิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มพบเห็นการแจกของชำร่วยและของรางวัลที่เป็นสิ่งของเลียนแบบซองบุหรี่ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันวิชาการประจำปี 2556 ของโรงเรียน จากการสอบถามจากเด็กนักเรียนที่ได้รับของรางวัลนั้น เด็กตอบว่าชอบเพราะสวยดี และดีใจที่ได้ของ ในขณะที่ยังไม่ทราบว่าเป็นสิ่งเลียนแบบซองบุหรี่ เมื่อผู้ปกครองชี้แนะว่าเป็นลักษณะของซองบุหรี่ เด็กจึงรู้สึกตกใจ และส่งมอบให้ผู้ปกครองไป
  2014-01-09, 08:50
 • Monday, December 02, 2013
  07:29
  คมชัดลึก - นพ.พงษ์ศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์ ผู้ประสานงานคลินิกชุมชนอบอุ่น เขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์เท่านั้นที่เป็นผู้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งแพทย์ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนได้ รวมทั้งการออกไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนอกสถานที่มีกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดให้สิทธิ์ในการออกตรวจเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น ไม่รวมคลินิกเอกชน ทำให้ผลการตรวจคัดกรองน้อยลง ยกตัวอย่าง กลุ่มสาวโรงงาน หากไม่ไปตรวจคัดกรองถึงโรงงาน ก็เป็นเรื่องยากที่ผู้ประกอบการจะอนุญาตให้แรงง
  2013-12-02, 07:29

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน