Taxonomy term
 • Monday, May 13, 2019
  19:11
  เพื่อความเข้าใจที่สอดคล้อง ทั้งสภาพของสังคมและแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะควร สำนักข่าว Hfocus ได้พูดคุยกับ นพ.วิทวัส ศิริประชัย หรือ จ่าพิชิต ขจัดพาลชน แอดมินเพจ Drama-addict ในประเด็น “เร่งตาย vs เลือกตาย สิทธิในวาระสุดท้าย ใครกำหนด ?”
  2019-05-13, 19:11
 • Thursday, April 26, 2018
  14:42
  5 องค์กรภาครัฐและวิชาการร่วมลงนาม MOU จัดทำนิยามปฏิบัติการของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย หวังรับมือสถานการณ์สังคมผู้สูงวัยและโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น มั่นใจช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล็งเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศฯ เพื่อขับเคลื่อนนำไปปฏิบัติในสถานพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมดัน 3 กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลเบิกจ่ายอย่างครอบคลุม
  2018-04-26, 14:42
 • Friday, October 07, 2016
  12:07
  กรมการแพทย์นำทีมหมอ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคคุกคามต่อชีวิต ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องใช้เวลารักษายาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูง เน้นการดูแลรักษาครอบคลุม 4 มิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย
  2016-10-07, 12:07
 • Sunday, October 02, 2016
  20:58
  บทความโดย “พญ.นิลวรรณ นิมมานวรวงศ์” เขียนถึงการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลผู้ป่วย palliative care อย่างจริงจัง โดยระบุว่า จะสามารถนำไปสู่การขยายบริการดูแลและบรรเทาอาการช่วงใกล้เสียชีวิตให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งที่บ้านและสถานพยาบาล เพื่อคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงตราบจนวาระสุดท้าย ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานในการดูแลผู้ป่วย palliative care ในภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าหลายครั้งที่สถานที่ที่ผู้ป่วยหรือครอบครัวต้องการเสียชีวิตกับสถานที่ที่เสียชีวิตจริงต่างกัน
  2016-10-02, 20:58
 • Wednesday, August 24, 2016
  01:51
  มธ.เตรียมเปิดศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ในปี 2562 เน้นดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเวลาร่วมกันกับครอบครัว ด้วยเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ก่อนจากไปอย่างสงบโดยวิถีธรรมชาติ
  2016-08-24, 01:51

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน