Taxonomy term
 • Monday, September 09, 2019
  12:08
  ผมได้อ่านข่าว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกมาเสนอแนวคิดเรื่องการเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 โดยจะเริ่มจากเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ๆ เช่น พัทยา เชียงใหม่ สมุย ภูเก็ต
  2019-09-09, 12:08
 • Tuesday, December 25, 2018
  10:32
  คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เห็นชอบ ปรับปรุงหลักเกณฑ์กรณีชาวต่างชาติพำนักอยู่ชั่วคราวระยะ1 ปี (Non-immigrant Visa O-A) ต้องทำประกันสุขภาพ ภาคบังคับ ภายใต้ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
  2018-12-25, 10:32
 • Tuesday, June 19, 2018
  12:49
  รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย ชื่นชมแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านสาธารณสุขทางทะเลไม่ถึง 3 เดือนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอาการรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตสูงจากน้ำหนีบและจมน้ำ 6 คนรอดชีวิตกลับประเทศได้ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว สนับสนุนมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศ
  2018-06-19, 12:49
 • Monday, January 02, 2017
  21:37
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวเพิ่มอีก 8 แห่งภายในปี 2560 หลังจากเมื่อปี 2559 มีการจัดตั้งคลินิกฯ ไปแล้ว 10 แห่ง ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจและจังหวัดท่องเที่ยว ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคติดต่อระหว่างประเทศจากการเดินทางและท่องเที่ยว
  2017-01-02, 21:37
 • Monday, March 28, 2016
  19:12
  กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิด “คลินิกการเดินทางและท่องเที่ยว” ใน 13 เขตสุขภาพภายในปี2559 คาดรองรับนักท่องเที่ยวประมาณปีละ 32 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 1.62 ล้านล้านบาท ให้บริการคำปรึกษาและดูแลสุขภาพก่อนและหลังเดินทาง ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้คำแนะนำ ตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง รวมถึงการรักษาโรคที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว
  2016-03-28, 19:12

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน