Taxonomy term
 • Friday, April 19, 2019
  08:45
  ประธาน สพศท. ชี้เลิกบรรจุอัตราข้าราชการตั้งใหม่หลังปี 2564 ในส่วนของแพทย์และทันตแพทย์ ต้องมีรูปแบบการจ้างอื่นๆที่ดึงดูดด้วย ถ้ามีค่าตอบแทนดี หมอรุ่นใหม่อาจยอมรับได้ แต่ถ้าไม่ดึงดูดพอ คนจะไหลออกจากระบบและเงิน 9 หมื่นล้านบาทเพื่อลงทุนผลิตแพทย์ 2.4 หมื่นคนภายในปี 2570 จะไม่เกิดผล
  2019-04-19, 08:45
 • Monday, April 01, 2019
  12:56
  เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเรียกร้องการปฏิรูปฯที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์ฉบับ 3 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนไทย เสนอ 5 แนวทางแก้ปัญหากำลังคนสุขภาพ สธ. เช่น ห้ามยุบเลิกบรรจุข้าราชการสายงานสนับสนุนและสายงานรองทุกสายงาน ไม่นำตำแหน่งว่างของ จพ.เภสัช, จพ.สธ., นวก.สธ.ไปปรับบรรจุในตำแหน่งเภสัชกรหรือสายงานอื่นๆ อีกต่อไป พร้อมคืนตำแหน่งว่างที่เคยนำไปปรับไปให้สายงานอื่นๆ ปีละหลายร้อยตำแหน่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาให้สายงานเดิม
  2019-04-01, 12:56
 • Thursday, March 21, 2019
  14:19
  คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการ 2,900 อัตรา ครบตามจำนวนที่ ครม.ได้อนุมัติไว้ในปี 2560 – 2562
  2019-03-21, 14:19
 • Saturday, March 16, 2019
  09:06
  ‘อนุทิน’ ฉีกเสนอบรรจุพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ สปสช. แก้ปัญหารอบรรจุข้าราชการ 5 พรรคย้ำนโยบายลดภาระงานหมอ-ใช้เทคโนโลยีช่วยลดคิวผู้ป่วย
  2019-03-16, 09:06
 • Friday, March 08, 2019
  16:23
  กระทรวงสาธารณสุข เผยไทยได้รับการชื่นชมเป็นผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนากำลังคนเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการระดับชาติ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อในเดือนมีนาคม 2562 นี้ เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพโลก
  2019-03-08, 16:23
 • Monday, February 18, 2019
  14:19
  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ.2561-2570) เตรียมรับทุกความท้าทายในอนาคต ทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ โดยมุ่งปฏิรูประบบการผลิต การกระจายและบริหารจัดการกำลังคน บูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลกำลังคนที่เปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
  2019-02-18, 14:19
 • Saturday, February 16, 2019
  07:21
  เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวหวั่นไม่ได้รับการบรรจุราชการ หลัง ก.พ. ไม่ได้เสนอวาระบรรจุพยาบาลล็อตสุดท้าย 2,900 อัตราเข้าที่ประชุม คปร. ชี้เป็นการประชุมรอบสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้แล้ว หากน้องๆ พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับการบรรจุจริงคงต้องมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องกันอีกที
  2019-02-16, 07:21
 • Friday, November 16, 2018
  12:50
  "ระบบ UC ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความตั้งใจของผู้ออกแบบระบบแล้ว แต่ก็มาถึงทางตันที่ต้องมีการปฏิรูประบบในภาพรวมด้วยการกระจายอำนาจให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต"
  2018-11-16, 12:50
 • Thursday, November 15, 2018
  15:33
  กระทรวงสาธารณสุข ปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพในยุค DIGITAL HEALTH ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จัดทำโครงการ “Happy Working Hour for Patient Safety” กำหนดเวลาการทำงานของพยาบาลที่เหมาะสม มีความสมดุลในชีวิตการทำงาน ประชาชนได้รับบริการที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ
  2018-11-15, 15:33
 • Monday, October 08, 2018
  16:04
  ชมรม ผอ.รพ.สต.ชี้ ปัญหาในกระทรวงสาธารณสุข ด้านการบริหารบุคคลในระดับปฐมภูมิ รพ.สต. จะไม่มีวันจบสิ้น และประชาชนจะเสียประโยชน์จากระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานของรัฐ ถ้ารัฐบาลยังไม่คิดประกาศนโยบายปฏิรูป รพ.สต.ให้เป็นวาระแห่งชาติ
  2018-10-08, 16:04

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกที่ 2
12 ชั่วโมง 33 นาที ago
อาภาพร
1 วัน 15 ชั่วโมง ago
อาภาพร
1 วัน 15 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกที่ 2
12 ชั่วโมง 33 นาที ago
อาภาพร
1 วัน 15 ชั่วโมง ago
อาภาพร
1 วัน 15 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน