Taxonomy term
 • Saturday, January 28, 2017
  08:29
  “หมอประดิษฐ์” ชี้ บรรจุแพทย์จบใหม่ล่าช้า 9 เดือน สะท้อนวิกฤตบริหารบุคลากรในระบบสาธารณสุข กระทบขวัญกำลังใจและเชื่อมั่นในระบบราชการ เหตุการบริหารบุคลากร สธ.ขึ้นอยู่กับ ก.พ. แนะ ก.พ.หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ควรเปิดให้ สธ.บริหารเอง ขณะเดียวกันยังเป็นผลจากนโยบายจำกัดกำลังคน ชี้รัฐต้องเปิดไฟเขียวให้ในหน่วยงานที่มีปัญหาและขาดแคลนบุคลากร เช่น สายงานสาธารณสุข
  2017-01-28, 08:29
 • Monday, January 23, 2017
  08:16
  ฝ่ายวิชาการด้านฝึกอบรม บริษัทซีพี ออลล์เผย หน้าที่ของหัวหน้าคือ “วางคน-วางงาน” ค้นหาทักษะเฉพาะของตัวเองและลูกน้อง “GMซีพีออลล์” ยกตัวอย่างเติ้ง เสี่ยวผิง วางวิสัยทัศน์ระยะไกล เผยมนุษย์ทั่วโลกกว่า 7,000 ล้านชีวิตเกิดมาเพื่อทำภารกิจเฉพาะเจาะจง จึงจำเป็นต้องหาให้เจอ
  2017-01-23, 08:16
 • Thursday, January 19, 2017
  12:24
  กูรู HR ย้ำ สธ.จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ 4 excellence ได้ต้องฝังค่านิยม M O P H ถึงระดับดีเอ็นเอ ชี้ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องเจอแรงต้าน ทางแก้คือปลูกฝังทัศนคติ Can Do และสร้าง Engagement เพื่อให้เกิดการยอมรับของคนในองค์กร
  2017-01-19, 12:24
 • Tuesday, January 17, 2017
  12:43
  ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.ชี้ สธ.เน้นความสุขในการทำงานอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย แนะปรับระบบคิดรับยุค 4.0 เน้นสร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้แข็งแรงเพื่อให้ได้คนไปพัฒนาประเทศ
  2017-01-17, 12:43
 • Wednesday, January 11, 2017
  14:25
  วงถกประชุมศักยภาพมนุษย์ระดับชาติ ถอดบทเรียนวิธีปลูกฝังดีเอ็นเอ MOPH ในกระทรวงหมอ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ระบุ ผู้นำต้องเป็นแบบอย่าง-เน้นสื่อสารความเข้าใจ-สนับสนุนให้เกิดรูปธรรม ด้าน ผอ.รพ.สุโขทัย เชื่อ คุณค่าหลักมีไม่มีกี่ประการ สามารถบูรณาการของใหม่เข้ากับของเก่าได้ ขณะที่ ผอ.รพ.ชลบุรี ชี้ 4 คุณลักษณะวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง หลอมคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
  2017-01-11, 14:25
 • Tuesday, January 03, 2017
  12:05
  ผอ.รพ.ลำสนธิชี้ ปรากฎการณ์คนบ้าพลังในระบบสาธารณสุขมีมากขึ้น แนะเปิดโอกาสบุคลากรมีอิสระทำงานที่มีความหมายต่อผู้อื่น จะช่วยเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพคนให้สมบูรณ์ ด้าน ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เผยเคล็ดลับบริหารคน เน้นดูแลบุตรหลานเจ้าหน้าที่-เปิดโอกาสให้เติบโตตามความฝัน
  2017-01-03, 12:05
 • Wednesday, December 21, 2016
  14:26
  สธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จบปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแกนนำการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ด้วยการมีค่านิยม MOPH ที่เข้มแข็ง นำพาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ที่ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ในปี 2573
  2016-12-21, 14:26
 • Wednesday, December 21, 2016
  09:01
  ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานประเทศไทยเผย คนอายุงาน 2-5 ปี มีความสุขน้อยที่สุด ชี้เป็นช่วงอายุงานวิกฤตที่องค์กรต้องเข้าไปดูแล หากทำงานเกิน 5 ปีแล้วมักอยู่กันยาวๆ
  2016-12-21, 09:01
 • Tuesday, December 20, 2016
  14:00
  ทีม HR เอสซีจี ชี้สธ.ต้องแปลงค่านิยม MOPH สู่งานประจำให้ได้ แนะ 3 คีย์ซัคเซส ต้องตอบให้ได้ว่าทำไปทำไม คืออะไรในการปฏิบัติงานจริง ผู้บริหารต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และปรับปรุงทุกกลไกที่เป็นอุปสรรคในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรใหม่
  2016-12-20, 14:00
 • Tuesday, December 20, 2016
  13:10
  "หมอปิยะสกล" ร่วมประชุมการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ สัญญาใจจากประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ที่เจนีว่า ประกาศไทยพร้อมเดินหน้าการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดี บุคลากรสุขภาพมีความสุข พร้อมให้คำมั่นร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ตามข้อแนะนำ 10 ข้อของคณะกรรมาธิการการจ้างงานในภาคสุขภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสหประชาชาติ เนื่องจากการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประสบผลสำเร็จ
  2016-12-20, 13:10

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน