Taxonomy term
  • Tuesday, January 29, 2019
    15:03
    เลขาธิการ สปสช.รับข้อเสนอแกนนำ “เครือข่ายป้องกันตั้งท้องในวัยรุ่น” ดูแลเยาวชนเข้าถึงถุงยางอนามัย/ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ลดปัญหาท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระบุ สปสช.มีนโยบายสนับสนุนภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสาน รพ./รพ.สต.รับฟังปัญหาติดขัดบริการ พร้อมเสนอตัวแทนเยาวชนร่วมนำข้อเสนอในเวทีรับฟังความเห็นบัตรทอง แก้ปัญหาระยะยาว
    2019-01-29, 15:03

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน