Taxonomy term
 • Wednesday, December 26, 2018
  08:55
  สสส.หนุนงานวิจัยเชิงนโยบายสร้างความเปลี่ยนแปลง ขยายผล “เรือนจำสุขภาวะ” เสริมพลังบวกให้ผู้ต้องขังฟื้นฟูวิถีชีวิต 24 ชม. สร้าง “สภาวะปกติ” ในเรือนจำ เน้นพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ระบบสุขภาพบูรณาการ ยกระดับคุณภาพชีวิต กลับมายืนในสังคมได้
  2018-12-26, 08:55
 • Wednesday, October 28, 2015
  19:57
  เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ มีเทคโนโลยีเพื่อยุติการตั้งครรภ์พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น มีเครื่องมือ ตัวยาใหม่ๆ ที่ใช้ง่าย ปลอดภัย ราคาถูก และมีประสิทธิภาพสูง แต่ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์การทำแท้งในประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงท้องไม่พร้อมยังคงเข้าไม่ถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย และอันตรายจากการทำแท้งที่ไม่ได้มาตรฐานนับเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับต้นๆ มีผู้หญิงที่ป่วยด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งผิดกฎหมายเข้ารักษาตัวตามสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหลายหมื่นคนต่อปี
  2015-10-28, 19:57

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
1 ชั่วโมง 14 นาที ago
สุรศักดิ์
4 ชั่วโมง 51 นาที ago
ประสาร นัฏสถาพร
9 ชั่วโมง 5 นาที ago
พิสุทธิ์ โชคคติวัฒน์
10 ชั่วโมง 29 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
1 ชั่วโมง 14 นาที ago
สุรศักดิ์
4 ชั่วโมง 51 นาที ago
ประสาร นัฏสถาพร
9 ชั่วโมง 5 นาที ago
พิสุทธิ์ โชคคติวัฒน์
10 ชั่วโมง 29 นาที ago
กลับด้านบน