Taxonomy term
 • Saturday, August 17, 2019
  17:46
  “อนุทิน” ประชุมบอร์ด สสส.ครั้งแรกพร้อม “สาธิต” นำออกกำลังกายสไตล์ไทย ชี้ สสส.เป็นพลังที่จะช่วยให้การทำงานตามนโยบายของรัฐบาลถูกนำไปปรับใช้อย่างแท้จริง เดินหน้าขยายงาน พชอ.จับมือ มท.-สธ.ลุย 800 อำเภอ ระบุบุหรี่ไฟฟ้าผิด ก.ม. 100 % สูบแล้วติด ห่วงเยาวชนเข้าใจผิด ย้ำห้ามนำเข้า
  2019-08-17, 17:46
 • Saturday, March 30, 2019
  12:11
  กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรม พลังคน พชอ. สร้างอำเภอสุขใจ คนไทยใส่ใจดูแลกัน คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ขับเคลื่อน 2,454 โครงการในปี 2562 มอบเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี มี 4 ประเภท 13 รางวัล
  2019-03-30, 12:11
 • Saturday, October 06, 2018
  12:01
  สสอ.ทั่วประเทศขานรับบทบาทเลขาฯ คกก.พชอ. พร้อมเสนอแนวทางพัฒนางาน แนะเร่งสร้างขวัญกำลังใจ จัดงบเพียงพอ มีสวัสดิการค่าตอบแทนพิเศษ ลดปัญหาเจ้าหน้าที่ขอย้าย เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2018-10-06, 12:01
 • Tuesday, March 13, 2018
  22:00
  โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยจังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครบทุกอำเภอเป็นแห่งแรกของประเทศ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “คนอำเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน”
  2018-03-13, 22:00
 • Wednesday, November 29, 2017
  20:10
  กระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 1,200 คน รับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ครอบคลุมทุกอำเภอ 878 แห่ง ทั่วประเทศปีนี้ ตามเป้าหมาย “คนอำเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน”
  2017-11-29, 20:10
 • Wednesday, October 04, 2017
  14:39
  ครม.เห็นชอบระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ให้ทุกอำเภอและทุกเขตมีคณะกรรมการฯ มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ ส่วน กทม.ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นเลขานุการ
  2017-10-04, 14:39
 • Saturday, August 26, 2017
  20:54
  กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน คลินิกหมอครอบครัว และ รพ.สต.ติดดาว ด้วยการบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
  2017-08-26, 20:54
 • Saturday, August 26, 2017
  20:32
  รองนายกรัฐมนตรีณรงค์ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพิ่มคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการช่วยเหลือกัน เน้นหนักในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งเป้าครบทุกอำเภอในปี 2561
  2017-08-26, 20:32

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 9 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 11 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 16 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 20 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 9 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 11 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 16 นาที ago
Rogerdum
10 ชั่วโมง 20 นาที ago
กลับด้านบน