Taxonomy term
 • Sunday, October 06, 2019
  16:33
  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ค่าบริการเริ่มต้น 400 บาท เฉพาะสิทธิข้าราชการก่อน เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ โดยนำร่องเปิดคลินิกอายุรกรรม ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. เริ่ม 5 ตุลาคม 2562 นี้
  2019-10-06, 16:33
 • Friday, May 10, 2019
  11:28
  กรรมการบอร์ด สปสช.ภาคประชาชนหวั่นโรงพยาบาลเข้าใจผิดเรียกเก็บเงินคนไข้บัตรทองที่มารับบริการนอกเวลาทุกกรณี แจงหากคนไข้บัตรทองไม่ประสงค์เข้ารับบริการในคลินิกพิเศษนอกเวลา เพราะคิดว่าอาการที่มาเป็นอาการฉุกเฉินในมุมของคนไข้ หน่วยบริการต้องจัดระบบบริการไว้รองรับต่างหากด้วย ย้ำในกรณีที่ผู้ป่วยบัตรทองมา รพ.ด้วยอาการฉุกเฉินหรือมีเหตุอันควร ห้ามเรียกเก็บเงินในกรณีเหล่านี้
  2019-05-10, 11:28
 • Thursday, March 28, 2019
  12:04
  กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ เปิดแล้วใน รพ. 36 แห่ง อยู่ระหว่างอนุมัติอีก 3 แห่ง
  2019-03-28, 12:04
 • Sunday, January 20, 2019
  16:59
  กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ประชาชนไม่ต้องลางานไปพบแพทย์ เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการหลังเลิกงานทุกสิทธิ์ จ่ายเฉพาะส่วนต่าง ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยพบแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเวลาราชการ รพ.สังกัด สป.สธ.เปิดแล้ว 15 แห่ง และเตรียมเปิดใน ก.พ.อีก 4 แห่ง ขณะที่สังกัดกรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์อีก 15 ทยอยเปิดในเดือน ม.ค.-ก.พ.62
  2019-01-20, 16:59
 • Sunday, January 13, 2019
  17:08
  ผู้นำชุมชน "แบนตาโพ" ชี้ แรงงานรายวันยังมีปัญหาเข้าถึงบริการสาธารณสุข ไม่ป่วยหนักไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะกลัวเสียรายได้ แนะหน่วยบริการในพื้นที่เปิดคลินิกนอกเวลา เพิ่มโอกาสให้แรงงานเข้ารับบริการหลังเลิกงานได้
  2019-01-13, 17:08
 • Saturday, January 05, 2019
  13:20
  "รศ.พญ.ประสบศรี" ชี้ ป่วยฉุกเฉินของสิทธิบัตรทองหมายรวมถึงฉุกเฉินในมุมของผู้ป่วยด้วย ไม่ต้องถึงระดับสีแดงก็รับบริการที่ห้อง ER ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน แต่ต้องรอคิวให้หมอรักษาผู้ป่วยหนักก่อน หรือเลือกจ่ายเงินรับบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการก็ได้
  2019-01-05, 13:20
 • Friday, January 04, 2019
  14:01
  ที่ปรึกษา รมว.สธ. ยืนยัน โรงพยาบาลสามารถเก็บค่าบริการนอกเวลาราชการได้ แต่ต้องเป็นผู้ป่วยทั่วไปไม่ฉุกเฉิน และเก็บได้ไม่เกิน 110 บาท เหตุ รพ.มีค่าใช้จ่าย-เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเพิ่ม ย้ำแค่จ่ายค่าบริการเพิ่ม ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ยังเหมือนเดิมตามสิทธิ
  2019-01-04, 14:01
 • Thursday, January 03, 2019
  16:26
  กก.ควบคุมคุณภาพฯ สปสช. ชี้ โรงพยาบาลไม่มีอำนาจเก็บค่ารักษาบริการนอกเวลาราชการจากผู้ป่วยบัตรทอง เหตุไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับให้ดำเนินการได้ แนะหากถูกเก็บเงินให้ร้องเรียนมายังคณะกรรมการฯ ยืนยันโรงพยาบาลต้องชดใช้พร้อมดอกเบี้ยสถานเดียว
  2019-01-03, 16:26
 • Tuesday, December 25, 2018
  10:06
  “หมอชาตรี” ระบุ กรณีบาง รพ.แยกบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ประชาชน สิทธิบัตรทองยังสามารถเข้ารับบริการตามสิทธิเหมือนเดิม เพียงแต่โรงพยาบาลจัดบริการเสริมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ซึ่งประชาชนร่วมสนับสนุนค่าบริการบ้างเท่านั้น ย้ำเป็นทางเลือกให้กับประชาชน รพ.ต้องไม่รอนสิทธิผู้ป่วย
  2018-12-25, 10:06
 • Saturday, November 10, 2018
  20:41
  รพ.สมุทรปราการ ประกาศเก็บ “ค่าบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ” เริ่ม 1 ธ.ค.61 นี้ แจงช่วยหนุนค่าใช้จ่าย หลัง รพ.ต้องเปิดบริการรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการเฉพาะ เหตุมีสัดส่วนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินเข้ารับบริการสูงถึงร้อยละ 70 กระทบต่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมระบุ รพ.จัดเก็บเฉพาะค่าบริการเพิ่มเติม มีระเบียบรองรับ ส่วนค่ายา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ เบิกจ่ายตามสิทธิปกติเหมือนในเวลาราชการ
  2018-11-10, 20:41

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
7 ชั่วโมง 7 นาที ago
StevAgepay
22 ชั่วโมง 10 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
7 ชั่วโมง 7 นาที ago
StevAgepay
22 ชั่วโมง 10 นาที ago
กลับด้านบน