Taxonomy term
  • Thursday, March 14, 2019
    16:00
    กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค เดินหน้านำเทคโนโลยีโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาพัฒนาเพื่อช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอกในการวินิจฉัยวัณโรคเบื้องต้น เพิ่มความสะดวกและช่วยให้ผู้รับบริการได้รับผลเอกซเรย์ที่รวดเร็ว นำไปสู่การตรวจเสมหะเพื่อวินิจฉัยวัณโรคได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้สามารถพบผู้ป่วยวัณโรคได้รวดเร็ว นำเข้าสู่ขบวนการรักษาเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ต้องขังในเรือนจำ
    2019-03-14, 16:00

ความคิดเห็นล่าสุด

...
พิชญาภา ผงทอง
3 วัน 18 ชั่วโมง ago
Anonymous
3 วัน 18 ชั่วโมง ago
โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
5 วัน 5 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
พิชญาภา ผงทอง
3 วัน 18 ชั่วโมง ago
Anonymous
3 วัน 18 ชั่วโมง ago
โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
5 วัน 5 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน