Taxonomy term
  • Wednesday, June 13, 2018
    12:21
    งานวิจัยมากมายพิสูจน์แล้วว่า การอดหลับอดนอนนั้นทำลายสุขภาพ ทำให้เกิดปัญหาทั้งทางกาย และอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ในขณะเดียวกัน การงีบหลับระหว่างวันก็ได้รับการศึกษาพบว่าเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจ ช่วยให้สมาธิและความจำดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย
    2018-06-13, 12:21

ความคิดเห็นล่าสุด

กรกฎ อินต๊ะผัด
14 ชั่วโมง 22 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กรกฎ อินต๊ะผัด
14 ชั่วโมง 22 นาที ago
กลับด้านบน