Taxonomy term
 • Tuesday, September 09, 2014
  19:40
  เป็นเวลา 1 ปีมาแล้ว ที่กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น โดยรวมการบริหารจัดการในระดับเขต ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) หน้าที่ศึกษาวิจัย ข้อดี ข้อเสียของการแบ่งเขตสุขภาพ ก่อนที่จะได้นำไปปฏิบัติจริง  เพื่อให้การดำเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพของไทยได้ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
  2014-09-09, 19:40
 • Friday, November 01, 2013
  17:09
  ผอ.สวรส. เสนอว่าบทบาทการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (National Health Information) การกำหนดและกำกับนโยบายระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health Authority) ควรอยู่ในสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจากทุกกรมและกลไกย่อยชุดต่างๆ ตาม 9 บทบาท 
  2013-11-01, 17:09
 • Thursday, June 13, 2013
  16:24
  2013-06-13, 16:24
 • Monday, October 08, 2012
  14:52
    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ ศึกษารูปธรรมพัฒนาการงานด้านสาธารณสุขหลังการถ่ายโอนสถานีอนามัย สู่องค์กรปกครองส่วนถิ่น (อปท.) ตามแผนการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ โดยหยิบยกกรณีการถ่ายโอน สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็งอ.สันทราย  สอ.สุเทพ อ.เมือง และโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ เป็นโมเดลการศึกษาในการทำงานเชิงรุกหลังตอบโจทย์ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี
  2012-10-08, 14:52

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
12 ชั่วโมง 55 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
15 ชั่วโมง 33 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 1 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 6 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
12 ชั่วโมง 55 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
15 ชั่วโมง 33 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 1 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 6 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน