Taxonomy term
 • Thursday, December 13, 2018
  13:05
  "ข้อดีอีกประการเมื่อถ่ายโอนมาอยู่กับ อบต. คือได้งบประมาณมากขึ้น ทั้งงบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนเข้ามา ปีแรกที่ขอไปได้รถยนต์มา 3 คัน รถ EMS 1 คัน รถขับเคลื่อน 4 ล้ออีก 2 คันเพื่อใช้ส่งตัวผู้ป่วย"
  2018-12-13, 13:05
 • Tuesday, August 08, 2017
  19:41
  ผอ.รพ.แม่ระมาด เผยผลสำเร็จ “โครงการห้องคลอดปลอดเด็กไร้รัฐ” ช่วยลดปัญหาคนไทยไร้สัญชาติในพื้นที่ เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ระบุประชากร จ.ตาก เกือบครึ่งไร้สัญชาติ ส่วนใหญ่เป็นคนไทย แถมร้อยละ 70 ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ซ้ำเข้ารักษาจ่ายเงินเองยังส่งผลบริการแตกต่าง ทั้งจ่ายแพงกว่า รักษาแตกต่าง ส่งต่อยาก และไม่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายด้านสุขภาพ
  2017-08-08, 19:41
 • Tuesday, July 25, 2017
  01:37
  สสส.ร่วมกับ รพ.แม่ระมาด จ.ตาก อุดช่องโหว่ระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดฝิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่แนวชายแดน เน้นขยายให้บริการที่ รพ.สต. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บูรณาการชุมชน-อาสาสมัครสาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วยติดฝิ่นเชิงรุก ตั้งจุดบริการจ่ายยาเมทาโดนใกล้บ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพกาย-ใจ ชู จ.ตากเป็นต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพตามแนวชายแดน
  2017-07-25, 01:37
 • Saturday, August 20, 2016
  22:01
  ผอ.รพ.แม่ระมาด เผย “ผลการบำบัดยาเมทาโดนในกลุ่มผู้เสพฝิ่นในพื้นที่”  3 ปี ดึงผู้เสพฝิ่นเข้ารับการบำบัดแล้ว 400 ราย หลังปรับแนวปฏิบัติตามบริบทพื้นที่ เพิ่มจุดจ่ายยาที่ รพ.สต. จัดรถโมบายยูนิต เตรียมเสนอโครงการ สสส.ของบหนุน ทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชน ดึงผู้เสพฝิ่นในพื้นที่กว่าครึ่งรับการบำบัดเพิ่ม ห่วงข้อเสนอยุบงบกองทุนเฉพาะโรค รวมเป็นงบเหมาจ่ายรายหัว กระทบงบยาเมทาโดนและบริการทางการแพทย์บำบัดผู้เสพ ทำ รพ.รับภาระเพิ่ม   
  2016-08-20, 22:01
 • Sunday, September 27, 2015
  13:59
  นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : แม้ว่าการแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ จะเดินทางมาไกลหลายทศวรรษ ความก้าวหน้าของกฎหมายและการรับรู้ของผู้คนจะดีขึ้นตามลำดับ แต่คนที่ตกอยู่ในวังวนนี้ยังคงมีอยู่ไม่น้อยและในเงื่อนไขที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวนอกจากจะเป็นโจทย์ใหญ่ ของนักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังสร้างความหนักใจให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นคือคุณหมอที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชายแดน
  2015-09-27, 13:59
 • Friday, July 12, 2013
  09:47
  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุตัวเลขว่าโรงพยาบาลสังกัด สธ. ที่อยู่ตามแนวชายแดนทั่วประเทศไทย แบกรับค่ารักษาแรงงานต่างด้าว ปีละราว 250 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาล 5 แห่ง ใน 5 อำเภอ จ.ตาก ได้แก่ อ.ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ และอุ้มผาง ถึง 100 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ตะเข็บชายแดนตะวันตกช่วงของ 5 อำเภอนี้ มีช่องทางข้ามให้คนใช้เดินทางไปมาระหว่างไทยกับพม่าถึง 30 ช่องทางข้าม ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 1 จุด คือ สะพานมิตรภาพไทย-พม่า โรงพยาบาลเหล่านี้จึงต้องให้บริการฟรีตามหลักมนุษยธรรมแก่คนต่างด้าวข้ามแดนด้วย ขณะที่การจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลจะจ่ายตามจำนวนประชากรคนไทยในพื้นที่ ส่งผลให้ประสบปัญหาทางด้านการเงิน พ่วงด้วยโรคติดต่อจำนวนไม่น้อยจากการทะลักของคน
  2013-07-12, 09:47

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 45 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 51 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 58 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 40 วินาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 2 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 6 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 9 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 45 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 51 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 58 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 40 วินาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 2 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 6 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 9 นาที ago
กลับด้านบน