Taxonomy term
 • Tuesday, October 08, 2013
  09:58
  โพสต์ทูเดย์ - บอร์ด สปส. 3 ฝ่าย รุมค้านแนวคิดโอนสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ สปสช.ดูแล  'คณิศ'พูดชัดเริ่มดำเนินการได้ปี 2557
  2013-10-08, 09:58
 • Wednesday, October 02, 2013
  10:20
  คมชัดลึก -เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ว่า  ขอขอบคุณ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ไว้วางใจให้เข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ หลังจากนี้จะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถึงนโยบายที่จะต้องดำเนินการต่อในฐานะปลัดกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ โดยส่วนตัวคาดว่าร.ต.อ.เฉลิม น่าจะมอบหมายนโยบายให้สานต่องานแก้ปัญหาค้ามนุษย์และยาเสพติดในสถานประกอบการ
  2013-10-02, 10:20
 • Tuesday, October 01, 2013
  11:47
  เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่กระทรวงแรงงาน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) คนใหม่ว่า  ในช่วงบ่ายวันที่ 30 ก.ย.ตนได้ลงนามในคำสั่ง รมว.แรงงานเพื่อเสนอรายชื่อปลัดกระทรวงแรงงาน คนใหม่แทน นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ที่เกษียณอายุราชการ แต่ยังไม่ขอเปิดเผยตัวบุคคลเพราะเป็นความลับทางราชการ ซึ่งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง เป็นข้าราชการของกระทรวงแรงงานอย่างแน่นอน ทั้งนี้การแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงาน รอบนี้ หากข้าราชการคนใดรู้สึกว่าไม่เข้าที่เข้าทางก็ไม่เป็นไร ขอให้รอรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่
  2013-10-01, 11:47
 • Thursday, September 26, 2013
  16:29
  เลขาธิการ สปส.เผยบอร์ด สปส.อนุมัติปรับโครงสร้าง สปส.ให้แยกสำนักบริหารการลงทุนเป็นองค์กรอิสระ เตรียมแก้ไขกฎหมายรองรับคาดตั้งได้ในปี 2557        
  2013-09-26, 16:29
 • Wednesday, September 25, 2013
  07:42
  พิมพ์ไทยออนไลน์ - นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่แทนตนเองที่จะเกษียณอายุราชการ ว่า ตนได้หารือกับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว โดยตนเองได้เสนอรายชื่อผู้บริหารกระทรวงแรงงานที่มีความเหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากความอาวุโส ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ แต่การพิจารณาแต่งตั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับรมว.แรงงาน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ ครม.ในวันที่ 24 ก.ย.หรือช้าสุดวันที่ 1 ต.ค.
  2013-09-25, 07:42
 • Tuesday, September 24, 2013
  09:37
  แนวหน้า - นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 23 กันยายน ถึงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่แทนตนเอง ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ ว่า ได้หารือกับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว. แรงงานแล้ว โดยเสนอผู้บริหารในกระทรวง ตามความเหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากความ อาวุโส ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ แต่การจะพิจารณาแต่งตั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับ รมว.แรงงานและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเสนอเรื่องนี้ เข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่ 24 กันยายนนี้หรือช้าสุดในสัปดาห์หน้า
  2013-09-24, 09:37
 • Monday, September 23, 2013
  10:32
  นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะแกนนำเครือข่ายประกันสังคมและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ทำหน้าที่ขยายการขึ้นทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40 และมอบนโยบายเรื่องการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร พร้อมกล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสาขาต่างๆ รวม 330 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับสิทธิประ
  2013-09-23, 10:32
 • Thursday, September 19, 2013
  09:13
  นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาลจะจัดตั้งสำนักงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข หรือเคลียริ่ง เฮ้าส์ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่บริหารค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ 3 กองทุนสุขภาพทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้มีความเป็นระบบและคล่องตัวว่า สปส.พร้อมสนับสนุนเต็มที่ เพราะทำให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของทั้ง 3 กองทุนเป็นไปอย่างอิสระและคล่องตัว ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ให้การรักษาผู้ประกันตน ประชาชนและข้าราชการที่เจ็บป่วยฉุกเ
  2013-09-19, 09:13
 • Thursday, September 12, 2013
  08:09
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า - นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า จากการดำเนินงานติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามมาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้หนี้เงินสมทบค้างชำระที่มีอยู่ลดลงภายในปี 2556จำนวน2,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ของหนี้เงินสมทบค้างชำระทั้งหมดส่งผลให้ยอดหนี้ค้างชำระรวมในไตรมาส 1 และ 2 ลดลงจำนวน240.56 ล้านบาท หรือร้อยละ18.51 สำหรับการดำเนินการในส่วนที่เหลืออีก 2 ไตรมาสคือ ไตรมาส 3 และ 4สำนักงานประกันสังคมจะได้เพิ่มความเข้มข้นในการติดตามหนี้เงินสมทบค้างชำระโดยได้มอบหมา
  2013-09-12, 08:09
 • Wednesday, September 04, 2013
  09:59
  เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่สำนักงานประกันสังคม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า ตลอดเวลา 23 ปีที่ผ่านมา สปส. สร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ประกันตนและพัฒนาเพิ่มสิทธิประโยชน์รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่างไม่หยุดนิ่งนอกจากนี้ การให้ทุนแพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์ก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่ง สปส.
  2013-09-04, 09:59

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน