Taxonomy term
 • Wednesday, July 03, 2013
  09:12
  Hfocus - ระบบสวัสดิการสำคัญๆของไทย นอกเหนือจากเรื่องการศึกษา สาธารณสุขแล้ว ความมั่นคงในการใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว ยิ่งปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ระบบบำนาญที่ทั่วถึงประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ยิ่งจำเป็นต้องมีการจัดตั้งให้เร็วที่สุด
  2013-07-03, 09:12
 • Monday, June 17, 2013
  08:38
  สปส.ปรับเพิ่มค่าฟอกไตผู้ประกันตนที่ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิเพิ่มค่าฟอกไตจากอัตราเดิมที่กำหนดครั้งละ 1,000 บาท/ครั้ง เป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท เป็นสัปดาห์ละ 4,500 บาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา
  2013-06-17, 08:38
 • Wednesday, May 15, 2013
  15:24
  ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน กว่า 30 คนรวมตัวกันเข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อขอให้เร่งออกประกาศเริ่มรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ตามแนวทางการรักษาของประเทศ (เริ่มที่ CD4 350)
  2013-05-15, 15:24
 • Wednesday, May 01, 2013
  10:16
    นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียวนั้น รัฐบาลได้มอบให้สปสช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินและระบบข้อมูลต่างๆ (Clearing House) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ให้สปสช. ทำหน้าที่ Clearing House ในการให้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสำหรับประชาชนทุกสิทธิตามนโยบายรัฐบาล และการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
  2013-05-01, 10:16
 • Saturday, April 20, 2013
  10:46
    เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการบูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้ากับกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ว่า แนวทางในการบูรณาการทั้ง 2 กองทุน เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลัง ภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554
  2013-04-20, 10:46
 • Monday, March 18, 2013
  11:57
  ลูกจ้างวัยเกษียณร้องถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพไม่ครบ เหตุนายจ้างค้างจ่ายเงินสมทบ 3 หมื่นกว่าราย เป็นเงิน 4 พันกว่าล้าน ด้าน สปส.เร่งแก้แนวปฏิบัติ-แจ้งสปส.จังหวัดทั่วประเทศให้ จนท.จ่ายเงินให้ครบตามสิทธิ แล้วค่อยตามทวงเงินนาย จ้างทีหลัง
  2013-03-18, 11:57
 • Saturday, March 16, 2013
  12:00
  สปส.เตรียมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน กรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตน จากอัตราเดิม 1,000 บาท/ครั้ง เป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท และไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์
  2013-03-16, 12:00
 • Saturday, March 16, 2013
  11:55
    นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ในปี 2556 สปส.ตั้งเป้าสร้างผลตอบแทนจากการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปจัดหาผลประโยชน์จากการลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 40,300 ล้านบาท ที่ทำได้ในปี 2555 จากการบริหารกองทุนรวมกันมากกว่า 1 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนประกันสังคม 991,837 ล้านบาทและกองทุนเงินทดแทน 35,403 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทน ร้อยละ 7.23
  2013-03-16, 11:55
 • Friday, March 01, 2013
  08:45
  บอร์ด สปส.เพิ่มฟอกไตเป็น 1.5 พัน ใช้ เม.ย.มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสิทธิบัตรทองรับบริการทั้งสิ้น 27,253 คน สปสช.หนุนใช้วิธีล้างไตผ่านช่องท้อง ช่วยผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องรอคิวนาน
  2013-03-01, 08:45
 • Wednesday, February 27, 2013
  11:49
  บอร์ดสปส.ไฟเขียวเพิ่มค่าฟอกไตให้ผู้ประกันตนอีก 1,500บาท ต่อครั้ง จากสัปดาห์ละ 3,000 บาท เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 4,500 บาท คาดเริ่มมีผลบังคับใช้เดือนเม.ย.นี้
  2013-02-27, 11:49

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน