Taxonomy term
 • Saturday, August 19, 2017
  18:55
  บอร์ด สปสช.เสียงข้างมากเห็นชอบข้อสรุปจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ปี 61 มอบ รพ.ราชวิถีทำหน้าที่จัดซื้อ พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนดำเนินการเพื่อเตรียมการรองรับการจัดซื้อ
  2017-08-19, 18:55
 • Wednesday, May 03, 2017
  14:10
  เตรียมปรับระบบจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์รวมระดับประเทศ เผย ปี 61 มอบ สธ.ทำหน้าที่ผู้ซื้อ หลัง กม.บัตรทองไม่เอื้อ สปสช. แต่คงเป็นหน่วยงานหลักวางแผน จัดระบบ และกำกับยอดซื้อ ในฐานะริเริ่มระบบและของบประมาณสนับสนุน ด้าน “หมอปิยะสกล” ย้ำ ประชาชนต้องได้รับบริการเหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม ขณะที่ภาคประชาชนห่วงอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย แนะต้องมีมาตรการรองรับความเสี่ยง
  2017-05-03, 14:10
 • Wednesday, February 22, 2017
  15:01
  ไจก้าเชิญ รมว.สธ. พร้อมผู้แทนบอร์ด สปสช., สธ., และ สปสช. ศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าญี่ปุ่น เผยญี่ปุ่นใช้สุขภาพเป็นนโยบายต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือระดับโลก โดยไทยมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพให้เข้มแข็งเพื่อเป็นเครื่องมือขยายเศรษฐกิจของประเทศ
  2017-02-22, 15:01
 • Monday, February 20, 2017
  09:58
  ธนาคารโลกเผยการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยภาครัฐ เพิ่มกำลังบริโภคของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มประชากรรายได้น้อย ทำให้เกิดการขยายเศรษฐกิจประเทศ ยกต้นแบบ “ไทย” ประเทศเดียวในอาเซียนที่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขยายเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่รายงานองค์การอนามัยโลก ระบุหลังไทยเดินหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลโรคค่าใช้จ่ายสูงจาก 6.8 ปี 2539 เหลือ 2.8 ในปี 2551     
  2017-02-20, 09:58
 • Tuesday, February 14, 2017
  10:32
  สปสช.เผย ผลหารือสำนักงบฯ หลัง หมอปิยะสกล นำทีมผู้บริหาร สปสช.ถกงบบัตรทอง ได้รับเพิ่ม 500 ล้านบาท เฉลี่ยเพิ่ม 10.5 บาทต่อประชากร พร้อมให้เฝ้าระวังสถานการณ์กองทุนบัตรทองต่อเนื่อง ระบุหากงบไม่เพียงพอ ให้นำเสนอของบอุดหนุนเพิ่มเติม
  2017-02-14, 10:32
 • Monday, January 30, 2017
  20:23
  บอร์ด สปสช.และ คณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตติดตามการให้บริการผู้ป่วยที่ แพร่ ลำพูน พร้อมนำข้อเสนอแนะปรับปรุงระบบบัตรทอง
  2017-01-30, 20:23
 • Monday, August 22, 2016
  12:24
  สปสช.เตรียมประกาศเกณฑ์บริหารกองทุน ปี 60 หลังบอร์ดให้ความเห็นชอบ ยกเลิกกันงบผู้ป่วยนอกส่วนหนึ่ง แต่โอนงบทั้งหมดให้ รพ. ส่วนงบผู้ป่วยในจ่ายระดับเขตรายเดือนตามข้อมูลที่ รพ.ส่งเบิก กันงบกรณีเฉพาะไม่เกิน 12% ของงบเหมาจ่ายรายหัว โอนการดูแลเด็กแรกเกิด กลับไปอยู่ในงบเหมาจ่ายตามปกติ และกันเงินไว้ปรับเกลี่ยให้ รพ.สธ. เพื่อหนุนการดำเนินงานหน่วยบริการ ลดปัญหาอุปสรรคการโอนและเบิกจ่ายงบประมาณ แก้ปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่อง
  2016-08-22, 12:24
 • Sunday, July 31, 2016
  11:39
  สปสช.ตั้ง รองเลขาธิการใหม่ 4 ตำแหน่ง พร้อมผู้ช่วยเลขาธิการอีก 2 ตำแหน่ง หลังผู้บริหารระดับสูงทยอยเกษียณ แจงเพื่อเสริมทัพการทำงานและเดินหน้าตามนโยบายบอร์ด สปสช.เพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพของประชาชน พร้อมยืนยันสิทธิ 30 บาทคงอยู่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการยกเลิก และไม่ใช่การสงเคราะห์ ทุกอย่างอยู่บนหลักการประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นสิทธิตามกฎหมาย
  2016-07-31, 11:39
 • Monday, March 28, 2016
  18:49
  บอร์ด สปสช.เห็นชอบจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5 ปี 2560-2564 เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนการพัฒนา ยึดโยงตามนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นประชาชนมีสิทธิเสมอกัน ดูแลเพิ่มในกลุ่มที่ยังมีปัญหา พร้อมสนับสนุนพัฒนาระบบบริการมีคุณภาพมาตรฐาน และจัดหาที่จำเป็น เตรียมรับฟังความคิดเห็นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ให้บอร์ดพิจารณา มิ.ย.นี้
  2016-03-28, 18:49
 • Monday, March 07, 2016
  20:06
  บอร์ด สปสช.มีมติเคาะงบรายหัว 3,150.23 บาทต่อประชากร จากผู้มีสิทธิ์เกือบ 49 ล้านคน เสนอ ครม.พิจารณา ระบุเพิ่มขึ้น 121.29 บาทจากปี 59 รวมเป็นเงินกองทุน 171,772 ล้านบาท ที่รวมเงินเดือนบุคลากรหน่วยบริการ สธ. 42,551.73 ล้านบาท คงเหลืองบกองทุน 129,220.27 ล้านบาท
  2016-03-07, 20:06

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
2 วัน 11 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
2 วัน 11 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน