Taxonomy term
 • Wednesday, April 18, 2018
  10:26
  นายกรัฐมนตรีรณรงค์ “วันอนามัยโลก” ร่วมติดเข็มกลัด “สุขภาพดีถ้วนหน้า” เผยทั่วโลกชื่นชมนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ครอบคลุมดูแลสุขภาพคนไทย 99.95% ระบุก้าวต่อไปลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพและทำระบบให้ยั่งยืน
  2018-04-18, 10:26
 • Thursday, March 29, 2018
  16:53
  พล.อ.ฉัตรชัย ประชุมบอร์ด สสส.สัญจร จ.สงขลา ชี้โมเดล “มัสยิดครบวงจร” ตอบโจทย์สร้างสุขภาพมุสลิม วางเป้าลดอัตราผู้สูบ หลังพบควักเงินจ่ายค่ายาสูบมากถึง 1,272 บาท/ครัวเรือน เล็งหนุนเทศบาลตำบลปริก เป็นศูนย์เรียนรู้จัดการสุขภาวะชุมชนเครือข่าย 5 จังหวัดชายแดนใต้
  2018-03-29, 16:53
 • Saturday, March 24, 2018
  21:55
  'พลเอกฉัตรชัย' รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลงานรัฐบาลด้านสังคม คืนผู้สูงอายุจากติดบ้าน ติดเตียง สู่สังคม และนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่” เข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุด ไม่ต้องสำรองจ่าย 72 ชั่วโมงแรก
  2018-03-24, 21:55
 • Tuesday, March 06, 2018
  08:36
  กมธ.สาธารณสุข สนช. เยี่ยมศึกษาดูงาน “กองทุนบัตรทอง” ห่วงงบประมาณไม่เพียงพอ พร้อมแนะปรับระบบสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ด้าน สปสช.แจง ปี 62 เตรียมปรับฐานคำนวณใหม่ หลังรองนายกฉัตรชัย แนะของบให้เพียงพอ แก้ปัญหาไม่ต้องของบกลางเพิ่มทุกปี พร้อมลุ้น ครม.พิจารณาอนุมัติงบกลาง หนุนงบผู้ป่วยในกองทุนบัตรทอง
  2018-03-06, 08:36
 • Thursday, March 01, 2018
  21:34
  30 หน่วยงานสานพลังแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย ร่วมหามาตรการและนโยบายที่เหมาะกับสังคมไทยระบุจำนวนการเกิดเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี 2546 มีเด็กเกิด 8 แสนคน ส่วนปี 2560 เกิดเพียง 6 แสนคน ยิ่งไปกว่านั้นยังด้อยคุณภาพ ทั้งภาวะโภชนาการ สติปัญญา เด็กที่เกิดในภาวะที่พ่อแม่ไม่พร้อม
  2018-03-01, 21:34
 • Friday, February 16, 2018
  11:39
  คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบบรรจุวัคซีนป้องกันโรคฮิบ ในวัคซีนพื้นฐาน เข็มเดียวป้องกันได้ 5 โรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี และเยื่อหุ้มสมองอักเสบให้เด็กไทยปีละ 7 แสนคนคาดเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2562
  2018-02-16, 11:39
 • Tuesday, February 13, 2018
  22:10
  กระทรวงสาธารณสุข เสนอ 4 โครงการใหญ่ 1.อสม.4.0 2.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านเครือข่ายชุมชน 3.ติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และ 4.สร้างอาชีพสำหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”
  2018-02-13, 22:10
 • Monday, January 29, 2018
  15:32
  รองนายกฯ พล.อ. ฉัตรชัย ชี้ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” กลไกยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นพลังของสังคม มีคุณค่า ไม่ถูกลืม ตั้งเป้าผุดโรงเรียนผู้สูงอายุ 2,600 แห่ง ทั่วประเทศ ภายใน 3 ปี สั่งทบทวนแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ให้ทันสมัยรับสังคมผู้สูงอายุ สสส.ลุยต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งในชุมชนท้องถิ่นและชุมชนเขตเมืองกว่า 300 แห่ง
  2018-01-29, 15:32
 • Saturday, January 20, 2018
  10:11
  สช.ร่วมกับศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยกร่าง “แนวปฏิบัติตามความในมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เช่นเรื่องเวชระเบียน โดยจะเปิดรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เป็นครั้งที่ 2 ก่อนปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติเพื่อเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติออกเป็นประกาศต่อไป
  2018-01-20, 10:11
 • Friday, January 19, 2018
  21:43
  บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 มีผลบังคับใช้ 20 ม.ค.61
  2018-01-19, 21:43

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 ชั่วโมง 19 นาที ago
กรกฎ อินต๊ะผัด
21 ชั่วโมง 40 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 ชั่วโมง 19 นาที ago
กรกฎ อินต๊ะผัด
21 ชั่วโมง 40 นาที ago
กลับด้านบน