Taxonomy term
  • Monday, May 20, 2019
    10:59
    ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มีการประกวดแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ แต่เป็นปีแรกที่พวกเราโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หนองปลาไหล ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลระดับชมเชยกลับมา ดังนั้นจึงอยากจะแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ รพ.สต.ในพื้นที่อื่นๆ เกี่ยวกับการนำแอปฯดังกล่าวมาช่วยในการทำงาน รวมถึงประสบการณ์จากการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้
    2019-05-20, 10:59

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน