Taxonomy term
  • Wednesday, June 12, 2019
    11:34
    สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยขอนำเรื่องของ “กัญชา” ช่วยบรรเทาอาการทางโรคผิวหนังได้จริงหรือ ? เมื่อพูดถึงเรื่องของการนำกัญชามาใช้ในการรักษาโรค ซึ่งเป็นที่กล่าวขานอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับในวงการแพทย์และเภสัชกรรมที่ได้เห็นความสำคัญและพยายามศึกษาค้นคว้าในเรื่องการนำกัญชามาใช้อย่างถูกวิธีในทางการแพทย์ เนื่องจากกัญชาจัดอยู่ในยาเสพติดประเภทที่ร้ายแรงชนิดหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาเพื่อประเมินระหว่างข้อดีและข้อเสีย จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะนำมาใช้ในการรักษาโรคได้โดยไม่มีผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้รวมทั้งผลกระทบกระเทือนอื่น ๆ ในสังคมด้วย
    2019-06-12, 11:34

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypoPax
1 นาที 48 วินาที ago
CindypoPax
6 นาที 38 วินาที ago
CindypoPax
11 นาที 57 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypoPax
1 นาที 48 วินาที ago
CindypoPax
6 นาที 38 วินาที ago
CindypoPax
11 นาที 57 วินาที ago
กลับด้านบน