Taxonomy term
  • Thursday, November 06, 2014
    19:56
    สปสช.ร่วมกับ มูลนิธิมิตรภาพบำบัด จัดมหกรรมส่งเสริมมิตรภาพบำบัด “มีใจ มีทีม มีทุน ร่วมเกื้อหนุนเพื่อความยั่งยืน” หนุนงานจิตอาสาดูแลผู้ป่วย สืบสานแนวคิด “นพ.สงวน นิติยารัมภ์พงศ์” เผยหลัง 6 ปี ประสบผลสำเร็จขยายตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน” แล้วกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายสู่ชุมชนกว่า 1,600 เครือข่าย ช่วยดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วยควบคู่การรักษาทางกาย พร้อมมอบ “รางวัลมิตรภาพดีเด่น ปี 56”  
    2014-11-06, 19:56

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 22 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 45 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 54 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 54 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 22 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 45 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 54 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 27 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 54 นาที ago
กลับด้านบน