Taxonomy term
  • Wednesday, November 16, 2016
    21:54
    สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network Certification) โรงพยาบาลในพื้นที่จะต้องคำนึงถึงการประสานงาน การส่งต่อผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่ายบริการ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย  
    2016-11-16, 21:54

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
22 ชั่วโมง 15 นาที ago
พลิศาน์
1 วัน 7 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
22 ชั่วโมง 15 นาที ago
พลิศาน์
1 วัน 7 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน