Taxonomy term
 • Friday, June 28, 2019
  17:01
  ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. อัพเดทความคืบหน้าการโอนภารกิจ รพ.สต.สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จี้ ‘ปลดล็อค’ ชื่อตำแหน่งระหว่าง สธ. กับ ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถโอนย้ายระหว่างกันได้อย่างเท่าเทียม ไม่เช่นนั้นจะเท่ากับลดความก้าวหน้าของ ผอ.รพ.สต. ลงจากเดิม
  2019-06-28, 17:01
 • Tuesday, February 19, 2019
  11:01
  งานวิจัยปริญญาเอกชี้ ยิ่ง รพ.สต. มีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นแนบแน่น ยิ่งมีแนวโน้มอยากถ่ายโอนไปสังกัด อปท. พร้อมเสนอ 3 รูปแบบกระจายอำนาจ ถ้าพื้นที่เข้มแข็ง ความสัมพันธ์ดี ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถถ่ายโอนไปได้เลย แต่หากความสัมพันธ์ยังไม่แนบแน่นควรใช้กองทุนสุขภาพตำบลเป็นตัวเชื่อม
  2019-02-19, 11:01
 • Thursday, December 13, 2018
  13:05
  "ข้อดีอีกประการเมื่อถ่ายโอนมาอยู่กับ อบต. คือได้งบประมาณมากขึ้น ทั้งงบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนเข้ามา ปีแรกที่ขอไปได้รถยนต์มา 3 คัน รถ EMS 1 คัน รถขับเคลื่อน 4 ล้ออีก 2 คันเพื่อใช้ส่งตัวผู้ป่วย"
  2018-12-13, 13:05
 • Tuesday, June 05, 2018
  14:25
  นักวิจัยชี้มติคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เป็นตัวเพิ่มแรงกดดัน สธ. หลังจากภาพรวมการถ่ายโอน รพ.สต.หยุดชะงักไปนาน แนะ “มท.-สธ.” เร่งช่วยพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นที่ยังขาดความพร้อมให้มีผลเป็นรูปธรรมก่อนรับถ่ายโอนภารกิจ พร้อมปรับบทบาทกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยติดตามกำกับดูแลในระยะยาว
  2018-06-05, 14:25
 • Tuesday, June 05, 2018
  12:48
  ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. ชู 2 ทางเลือกถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. 1.ถ่ายโอนไปอยู่กับ อบจ. เพราะมีศักยภาพและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการจัดระบบบริการสุขภาพ หรือ 2.ตั้งสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติ บริหารจัดการสุขภาพทุกระดับไว้ด้วยกันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  2018-06-05, 12:48
 • Saturday, April 28, 2018
  13:15
  บทเรียนการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวโน้มและการปรับตัวที่ดีขึ้น ทำให้ระบบบริการสุขภาพตอบโจทย์ท้องถิ่นได้ตรงจุด รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ถ่ายโอนยังอยู่ในระดับมาก
  2018-04-28, 13:15
 • Wednesday, April 04, 2018
  10:28
  ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยชื่นชมศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ซึ่งรับถ่ายโอนสถานีอนามัยมาจาก สธ.ตั้งแต่ปี 50 พัฒนาและยกระดับเป็นศูนย์การแพทย์ ให้บริการด้านสาธารณสุขครอบคลุม เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ
  2018-04-04, 10:28
 • Sunday, September 13, 2015
  11:44
  ย้อนเวลากลับไปเกือบ 10 ปี ที่มีความพยายามในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขโดยการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่ อปท.เกิดขึ้นในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ทดลองเตรียมการถ่ายโอนสถานีอนามัย 35 แห่งให้แก่ อปท.ในปี 2550 สามารถถ่ายโอนสถานีอนามัยได้ 22 แห่ง และต่อมาปี 2551 ถ่ายโอนสถานีอนามัยได้เพิ่มอีก 6 แห่ง รวมเป็น 28 แห่ง ไม่ครบตามจำนวนสถานีอนามัยที่ตั้งไว้ 35 แห่ง เนื่องจาก อปท.ที่รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยต้องผ่านการประเมินความพร้อมตามแนวทางในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข 
  2015-09-13, 11:44
 • Sunday, November 10, 2013
  10:14
  Hfocus-แม้ว่ารัฐธรรมนูญไทยปี 2540 และ ปี 2550 จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ รวมทั้งมีพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแล้ว แต่รูปธรรมความก้าวหน้าการกระจายอำนาจยังปรากฏให้เห็นได้น้อยมาก โดยเฉพาะการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่น ขณะที่รูปแบบเขตบริการสุขภาพที่สธ.กำลังดำเนินการอยู่ ณ เวลานี้ นพ. มงคล ณ สงขลา อดีตรมว.สธ. ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจด้านงานสาธารณสุข กลับมองว่าทำเพื่อไม่ให้อำนาจกระจายไปมากกว่า
  2013-11-10, 10:14
 • Tuesday, January 15, 2013
  10:43
   
  2013-01-15, 10:43

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
5 ชั่วโมง 4 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 13 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
6 ชั่วโมง 46 นาที ago
CindyfxPax
9 ชั่วโมง 57 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 14 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
5 ชั่วโมง 4 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 13 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
6 ชั่วโมง 46 นาที ago
CindyfxPax
9 ชั่วโมง 57 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 14 นาที ago
กลับด้านบน