Taxonomy term
 • Thursday, August 21, 2014
  16:23
  จากรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2557เป็นเครื่องหมายการันตีได้ว่า นางมารีนี อาเดอนาน อสม. อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส หรือที่คนในพื้นที่จะรู้จักกันดีในชื่อของ “เจ๊ะนิง” ผู้ที่อุทิศตนเพื่อยกระดับเรื่องของอนามัยแม่และเด็กของคนในชุมชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด
  2014-08-21, 16:23
 • Tuesday, April 22, 2014
  09:04
  เดลินิวส์ - สนับสนุนให้แม่ได้ดูแลอีกหนึ่งชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงรักษาคุณภาพชีวิตของคุณแม่ในระยะยาว ในช่วงให้นมลูกน้อย คุณแม่ต้องรีบปรับการบริโภคอาหารเพื่อภาระหน้าที่ความเป็นแม่ที่สำคัญ รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล ประจำกลุ่มวิชาโภชนาการ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล กล่าวว่า แม่รุ่นใหม่ทราบดีว่านมแม่คืออาหารดีที่สุดสำหรับลูก ทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สูงและนานขึ้น แต่แม่ชาวไทยกลับไม่ทราบว่ากำลังเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารบางชนิดในระยะให้นมบุตรเพียงร้อยละ 30 ของความต้องการของร่างกายเท่านั้น เพราะระยะให้นมบุตรร่างกายต้องการสารอาหารบางอย่างในปริมาณที่มากกว่าช่วงก่อนหรือระหว่างตั้งครรภ์ เพราะต้
  2014-04-22, 09:04
 • Wednesday, March 12, 2014
  18:37
  หมอเผยคนมักเข้าใจผิดเด็กป่วย ทั้งทารกคลอดก่อนกำหนด ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจกินนมแม่ไม่ได้ ยันยิ่งต้องให้กินนมแม่เพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื้อ หลังพบเด็กป่วยไม่ได้กินนมแม่มากกว่า 50% แนะให้กินนมแม่ถึง 2 ขวบป้องกันสารพัดโรค กรมการแพทย์ชี้เด็กป่วยได้รับนมแม่ไม่ถึงร้อยละ  50  ระบุตั้งคลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ให้ความรู้แก่แม่และครอบครัวที่มารับบริการหลายรูปแบบ  แนะแม่ให้นมลูกถึง 2 ขวบ เป็นภูมิป้องกันสารพัดโรค
  2014-03-12, 18:37
 • Tuesday, November 12, 2013
  07:42
  พิมพ์ไทย - จากรายงานมีข้อมูลพบว่าเด็กทั่วโลกได้กินนมแม่น้อยลงหนึ่งในปัจจัยหลัง คือ อิทธิพลการโฆษณาและการตลาดของบริษัทนมผง ส่งผลให้เครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการตลอดจนองค์กรต่างๆ ออกเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกกำหนดกฎเกณฑ์ระดับโลกเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยเฉพาะกรณีการครอบงำจากอิทธิพลการโฆษณาและการตลาดของบริษัท และผลจากการขับเคลื่อนนี้จึงเป็นที่มาของ CODE
  2013-11-12, 07:42
 • Thursday, November 07, 2013
  09:29
  มติชน - นอกจากนมแม่จะให้ประโยชน์กับลูกอย่างมหาศาลแล้ว นมแม่ยังมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้วย
  2013-11-07, 09:29
 • Tuesday, November 05, 2013
  11:28
  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างมีไอคิวและอีคิวแล้ว ยังช่วยแต่ละครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น นพ.ภูษิต ประคองสาย ผอ. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ปัจจุบันสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลความเกี่ยวข้องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าผลการวิจัยจะดำเนินการเสร็จในต้นปีพ.ศ. 2557 
  2013-11-05, 11:28
 • Friday, October 18, 2013
  12:21
  แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาจากอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการบริโภคเกินหรือบริโภคไม่ถูกสัดส่วน และสารเคมีอันตรายปนเปื้อน ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วน มะเร็ง เบาหวาน ตามมา เปลี่ยนจากในอดีตที่ปัญหาใหญ่จะเป็นเรื่องโรคติดต่อจากเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหาร การดำเนินงานเรื่องนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุข จะเน้นที่ คุณภาพความปลอดภัยอาหาร ควบคู่กับคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ได้มอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งประสานกับกทม.ดำเนินการในพื้นที่ให้เป็นแนวเดียวกั
  2013-10-18, 12:21
 • Monday, September 30, 2013
  10:11
  แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากผลสำรวจล่าสุดพบว่า คนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ย คนละ 103.9 ลิตรต่อปี หรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมคนไทยยังต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย157.4 เซนติเมตร
  2013-09-30, 10:11
 • Sunday, September 29, 2013
  09:50
  พบเด็กดื่มนมแม่จะมีไอคิวสูงกว่าเด็กที่ดื่มนมกระป๋อง หรือ นมวัวถึง 8 แต้ม และช่วยเพิ่มไอคิวได้ถึง 3-5 จุด ในขณะที่องค์การอนามัยโลก และองค์การยูนิเซฟ "กดไลค์" ให้นมแม่เป็นสุดยอดอาหารสำหรับทารกในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ทว่าจากผลสำรวจแม่ชาวไทยกลับมีอัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ำสุดในอาเซียน
  2013-09-29, 09:50
 • Tuesday, August 13, 2013
  08:17
  เผยผลวิจัยเด็กกินนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ป้องกันเด็กท้องเสียได้นานถึง 2 ขวบ สธ.เข้มสั่งโรงพยาบาลทุกระดับเป็นพื้นที่ปลอดนมผง พร้อมตั้งเป้าปี 58 ให้ดื่มกินนมแม่ ร้อยละ 60
  2013-08-13, 08:17

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
4 ชั่วโมง 41 นาที ago
พลิศาน์
13 ชั่วโมง 46 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
4 ชั่วโมง 41 นาที ago
พลิศาน์
13 ชั่วโมง 46 นาที ago
กลับด้านบน