Taxonomy term
 • Monday, August 19, 2019
  15:18
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับลูกชี้แจงทำความเข้าใจประชาชน ให้รับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดนิโคตินจากบุหรี่ฟ้า ภายหลังจาก รมว.สธ. ประกาศชัด “บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย ห้ามนำเข้า 100% เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน” ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสบิดเบือนผ่านสื่อออนไลน์ว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย ช่วยเลิกบุหรี่ได้ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ
  2019-08-19, 15:18
 • Friday, May 31, 2019
  16:03
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รับตัวอย่างของกลางที่เป็นน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 51 ตัวอย่าง จากสถานีตำรวจในจังหวัดชลบุรี ซึ่งบางตัวอย่างระบุว่าปราศจากสารนิโคติน แต่จากผลการตรวจพบสารนิโคตินในทุกตัวอย่าง เตือนผู้สูบเสี่ยงได้รับสารนิโคตินหรือสารพิษชนิดอื่นๆ เข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากในการผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ยังไม่มีกฎหมายควบคุมกำกับ จึงไม่สามารถควบคุมปริมาณนิโคตินในน้ำยาได้
  2019-05-31, 16:03
 • Sunday, January 28, 2018
  10:33
  "หลายคนคงปวดหัวกับสงครามสื่อเถียงกันเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมา จะเชื่อใครก็ดูจะไม่แน่ใจ เพราะต่างมีจุดยืนสุดโต่ง ควักข้อมูลมาสู้กันจากแหล่งที่สนับสนุนจุดยืนของตนเอง"
  2018-01-28, 10:33
 • Monday, March 17, 2014
  09:16
  มติชน - "ในปี 2551 อัตราการเสียชีวิตจากบุหรี่ของประชากรโลกมีจำนวนกว่า 5 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรียรวมกันเสียอีก แต่หากเรายังไม่มีมาตรการหรือลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงไป ในปี 2573 โลกของเรา จะมีคนเสียชีวิตจากบุหรี่เพิ่มเป็น 8 ล้านคนต่อปี" ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการประชุมวิชาการ "มหกรรมวิชาการฟ้าใส" ครั้งที่ 1 เรื่อง "The Changing of Cigarettes"ที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้ นพ.อุดมศิลป์ให้ข้อมูลต่อไปว่า อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดย ในปี 2552 ม
  2014-03-17, 09:16
 • Thursday, July 25, 2013
  08:57
  ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  
  2013-07-25, 08:57
 • Sunday, July 14, 2013
  08:18
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่นิยม สูบบารากู่ เพราะเข้าใจผิดว่า เป็นการสูบควันผลไม้ แต่จากที่กรมควบคุมโรคส่งตัวอย่าง ผลไม้แห้งในบารากู่ไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าทุกตัวอย่างมีส่วนผสมของสารนิโคติน ซึ่งสหรัฐอเมริการะบุว่า นิโคตินสามารถเสพติดได้ง่ายเท่ากับเฮโรอีน ดังนั้น สธ.จะต้อง หาทางคุ้มครองเยาวชนให้ทันต่อนวัตกรรมการสูบสารนิโคตินด้วยวิธีการอื่นๆ เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่
  2013-07-14, 08:18

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 49 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 21 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 54 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 4 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 21 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 49 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 21 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 54 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 4 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 21 นาที ago
กลับด้านบน