Taxonomy term
  • Friday, January 11, 2019
    20:51
    เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดเวทีสื่อสารนโยบายเรื่องระบบบำนาญแห่งชาติอย่างเสมอหน้า พร้อมเปิดเวทีเชิญตัวแทนพรรคการเมืองที่ลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นำเสนอมุมมองต่อรัฐสวัสดิการ ภายใต้หัวข้อ "เลือกตั้งครั้งนี้...รัฐสวัสดิการต้องมา"
    2019-01-11, 20:51

ความคิดเห็นล่าสุด

-
punnapat
4 ชั่วโมง 39 นาที ago
กลัวเสือนอนกิน
1 วัน 6 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

-
punnapat
4 ชั่วโมง 39 นาที ago
กลัวเสือนอนกิน
1 วัน 6 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน