Taxonomy term
 • Sunday, December 02, 2018
  10:29
  สหรัฐอเมริกาเผยสถิติ พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ตกเป็นเป้าถูกทำร้ายจากการทำงานยิ่งกว่าตำรวจ เตรียมเสนอร่างกฎหมายปกป้องพยาบาลและบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพจากเหตุรุนแรงระหว่างปฏิบัติงาน
  2018-12-02, 10:29
 • Wednesday, November 07, 2018
  19:57
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝงในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรค พบอัตราการติดเชื้อวัณโรคเฉลี่ยร้อยละ 31.41
  2018-11-07, 19:57
 • Friday, October 19, 2018
  11:20
  บุคลากรสาธารณสุขต่างเผชิญกับสภาวะหมดไฟเบื่องานนี้ไม่มากก็น้อย แม้จะเป็นความจริงที่ว่า หนทางในการลดหรือหยุดสภาวะหมดไฟเบื่องาน อาจต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานเสียใหม่ แต่หากสภาวะดังกล่าวมาจากตัวเนื้องานหรือองค์กร ดังนั้น องค์กรต้องมีหน้าที่ช่วยบุคลากรของตัวเองให้หลุดพ้นจากสภาวะหมดไฟได้เช่นกัน
  2018-10-19, 11:20
 • Tuesday, August 21, 2018
  17:23
  บอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ตั้งวงถกนัดที่ 2 ร่วมกันพิจารณาร่างแผนแม่บทพัฒนากำลังคนฯ ระยะ 2 ตั้งเป้าลุย 4 แผน ครอบคลุม 12 มาตรการ หวังยกระดับระบบสุขภาพของประเทศไทย
  2018-08-21, 17:23
 • Sunday, August 12, 2018
  11:08
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์สาขาต่าง ๆ พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มความสะดวกการเข้าถึงบริการ ลดรอคอย ลดแออัด ประชาชนได้รับการรักษาใกล้บ้านภายในเขตสุขภาพ
  2018-08-12, 11:08
 • Monday, July 23, 2018
  19:41
  กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำแผนสร้างสุข เพิ่มแรงบันดาลใจบุคลากรในการทำงานดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
  2018-07-23, 19:41
 • Monday, May 28, 2018
  10:40
  “หมอธีระ” เผยผลศึกษาวิจัย “การนอนหลับ” ชี้ชัด คนนอนน้อยต่ำกว่า 6 ชม. เสี่ยงต่อโรคชัดเจน ซ้ำกลุ่มคนมีโรคประจำตัว-เรื้อรัง อัตราเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่ม 2 เท่า ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพของประเทศพุ่ง สาเหตุหนึ่งมาจากระบบการทำงานเป็นกะ เผย หมอ พยาบาล ชัดเจนสุด ปัญหาบุคลากรขาดแคลนส่งผลทำงานควบเวรต่อเนื่อง ขาดการพักผ่อน แนะภาครัฐ ผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมถก ดูแลคุณภาพชีวิตคนทำงาน ลดอัตราเจ็บป่วยและภาระค่ารักษาพยาบาลระยะยาว
  2018-05-28, 10:40
 • Monday, April 30, 2018
  15:23
  เดือนพฤศจิกายน 2017 มีการตีพิมพ์งานวิจัยโดยทีมจากฮ่องกงที่ศึกษาคนสุขภาพดีจำนวนกว่า 160,000 คน อายุตั้งแต่ 20-60 ปี มีจำนวนเพศชายกับหญิงพอๆ กัน ติดตามไปนานถึง 18 ปี พบว่า คนที่นอนหลับน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะผิดปกติต่างๆ มากกว่าคนที่นอนหลับปกติ (6-8 ชั่วโมงต่อวัน)
  2018-04-30, 15:23
 • Friday, April 20, 2018
  10:28
  กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สนับสนุนให้มีการตั้งหน่วยงานกลางข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ เพื่อให้การผลิตและการใช้กำลังคนด้านสุขภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติอย่างเหมาะสม
  2018-04-20, 10:28
 • Sunday, March 11, 2018
  16:53
  กลุ่มแพทย์และนักศึกษาแพทย์ในแคว้นควิเบกของแคนาดา เรียกร้องให้ยุติแผนขึ้นเงินเดือนแก่แพทย์ และนำงบประมาณนั้นไปจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะสามารถให้บริการดูแลสุขภาพที่คุ้มค่าต่อประชาชนของรัฐควิเบก
  2018-03-11, 16:53

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน