Taxonomy term
  • Monday, January 30, 2017
    21:23
    “ทิชา” ถอดบทเรียนบ้านกาญจนาฯ ชี้การทำคุกให้เป็นคุกเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหาย และสร้างเหยื่อรายต่อไป ระบุ 70% ของอาชญากรเด็ก มาจากการหลุดออกจากระบบการศึกษา-ทุนทางครอบครัวต่ำ-สังคมไม่เกื้อหนุน ยืนยันเด็กต้องการเพียงเป็นที่ยอมรับ และต้องเชื่อว่าเด็กเป็นคนดีได้
    2017-01-30, 21:23

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
11 ชั่วโมง 54 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
14 ชั่วโมง 31 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 28 นาที ago
ลีลาวดี
1 วัน 5 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
11 ชั่วโมง 54 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
14 ชั่วโมง 31 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 28 นาที ago
ลีลาวดี
1 วัน 5 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน