Taxonomy term
 • Tuesday, October 02, 2018
  22:29
  บอร์ดบัตรทองภาคประชาชนค้านร่าง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ แจงเหตุ 4 ข้อ ซ้ำซ้อนกับกฎหมายหลักประกันสุขภาพ ทั้งการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ อำนาจจัดสรรงบ อำนาจควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และความซ้ำซ้อนในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ชี้ สธ.จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายนี้ ขอคัดค้านการนำกฎหมายไปใช้
  2018-10-02, 22:29
 • Tuesday, October 02, 2018
  22:22
  “ปลัดสุขุม” มอบนโยบายบริหารงาน สธ. เน้น 12 แนวทางดำเนินงาน ระบุจะร่วมมือกันสร้างความสามัคคีในองค์กร มีความเป็นพี่เป็นน้อง พร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและ รมว.สธ. พัฒนาระบบปฐมภูมิ เกิดความรู้สึกเป็น “โรงพยาบาลของเรา” ไม่เน้นการประกวดเพื่อแข่งขันกันล่ารางวัล แต่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไปด้วยกัน มีการประสานงานเป็นเครือข่าย พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดเล็ก
  2018-10-02, 22:22
 • Friday, September 21, 2018
  18:57
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ชี้แจงแนวทางการบริหารงานปีงบประมาณ 2562 พร้อมเร่งรัดงาน 5 ด้าน ยึดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2018-09-21, 18:57
 • Friday, September 21, 2018
  14:12
  รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายปี 2562 เร่งสานต่อภารกิจเดิม พร้อมสร้างสรรค์งานใหม่ บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ 20 ปี เน้นหนัก 5 งานสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ คลินิกหมอครอบครัวและ รพ.สต.ติดดาว การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการควบคุมป้องกันวัณโรค
  2018-09-21, 14:12
 • Friday, September 14, 2018
  11:14
  กระทรวงสาธารณสุขเผยผลการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ปี 2561 จัดตั้งทีมหมอครอบครัวแล้ว 806 ทีม พร้อมเดินหน้าขยายเป็น 1,170 ทีมในปีหน้า ชี้ระบบสุขภาพที่ดีต้องมีระบบบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็งเป็นฐานล่าง คาดหากเมืองไทยพัฒนาเต็มรูปแบบจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลลง 60% และประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้ 50,000 ล้านบาท/ปี
  2018-09-14, 11:14
 • Friday, September 07, 2018
  11:04
  นักวิชาการชี้แนวคิดให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองรายได้เกิน 1 แสนบาท/ปี ร่วมจ่าย 10-20% ของค่ารักษาเท่ากับเดินถอยหลัง ย้ำระบบสวัสดิการต้องถ้วนหน้า ไม่ต้องพิสูจน์ความยากจนเพื่อจะได้รับสิทธิฟรี และการร่วมจ่ายก็ช่วยประหยัดงบได้น้อยนิดมาก แนะพัฒนาระบบปฐมภูมิให้ดีเพื่อลดการเจ็บป่วยของประชาชน ดีกว่ามานั่งสกรีนคนจนเพื่อประหยัดงบ
  2018-09-07, 11:04
 • Wednesday, July 04, 2018
  20:35
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบูรณาการ พชอ. รพ.สต. และอสม. เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระดับพื้นที่ ลดการเจ็บป่วย ลดความรุนแรง ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนทุกกลุ่มวัย
  2018-07-04, 20:35
 • Monday, June 25, 2018
  13:08
  ที่ปรึกษา รมว.สธ. เสนอไอเดียปรับเกณฑ์ รพ.สต.ติดตาว เสนอให้ 3 ดาว เป็นโรงพยาบาลมีคุณภาพ ไม่ต้องเร่งรีบอัพเกรด 4-5 ดาว หวั่นเจ้าหน้าที่เครียด-เสพติดการประกวด
  2018-06-25, 13:08
 • Saturday, June 23, 2018
  15:38
  กระทรวงสาธารณสุข เตรียมขยายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายสู่บริการปฐมภูมิ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่ใกล้บ้านยิ่งขึ้น ลดอัตราการกำเริบรุนแรงและการนอนรักษาในโรงพยาบาล องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ปี 2563 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 ของประชากรโลก
  2018-06-23, 15:38
 • Friday, June 15, 2018
  11:09
  อปสข.-อคม.เขต 4 สระบุรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนา “กองทุนบัตรทอง” มุ่งความสำเร็จของการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม ลดคิวรอคอย ลดแออัดในโรงพยาบาล ได้ 4 ประเด็นขับเคลื่อนความสำเร็จ ดันตั้ง “กองทุนปฐมภูมิ” เน้นเพิ่มปริมาณและคุณภาพบริการปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  2018-06-15, 11:09

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

kriangkrai
1 วัน 14 ชั่วโมง ago
วัชรา
2 วัน 13 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

kriangkrai
1 วัน 14 ชั่วโมง ago
วัชรา
2 วัน 13 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน