Taxonomy term
 • Friday, July 06, 2018
  12:28
  สสส.ร่วมกับ ม.มหิดล มอบรางวัล “ครอบครัวมีสุข” ให้ 20 องค์กรภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ เอสเอ็มอี ส่งต่อเครื่องมือวัด “ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ” ผุดหลักสูตร “สร้างนักสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น” เกิดรูปธรรมต้นแบบครอบครัวมีสุข หวังเพิ่มดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 70 ในปี 2563 หนุนนโยบาย “การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต” ของรัฐบาล เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
  2018-07-06, 12:28
 • Wednesday, July 04, 2018
  20:02
  กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร รวมแล้วไม่เกิน 6 หมื่นบาท ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนไทยมีลูกมากขึ้น หลังอัตราการเกิดของประชากรลดลง ขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หวั่นกระทบการพัฒนาประเทศ
  2018-07-04, 20:02
 • Thursday, March 01, 2018
  22:26
  ‘พร้อมไม่ท้อง’ เปิด 9 เหตุผลที่ทำให้คนมีลูกน้อย ในยุคเด็กเกิดน้อย แถมด้อยคุณภาพ ท่ามกลางสังคมสูงวัย
  2018-03-01, 22:26
 • Thursday, March 01, 2018
  21:34
  30 หน่วยงานสานพลังแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย ร่วมหามาตรการและนโยบายที่เหมาะกับสังคมไทยระบุจำนวนการเกิดเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี 2546 มีเด็กเกิด 8 แสนคน ส่วนปี 2560 เกิดเพียง 6 แสนคน ยิ่งไปกว่านั้นยังด้อยคุณภาพ ทั้งภาวะโภชนาการ สติปัญญา เด็กที่เกิดในภาวะที่พ่อแม่ไม่พร้อม
  2018-03-01, 21:34
 • Sunday, February 25, 2018
  18:49
  โครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย : ยุคเด็กเกิดน้อย โดย น.ส.วิราภรณ์ โพธิศิริ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2018-02-25, 18:49
 • Sunday, February 18, 2018
  12:22
  ประกันสังคมเตรียมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท เบิกค่าคลอดได้ 13,000 บาท หวังจูงใจเพิ่มประชากรวัยทำงาน สร้างกำลังแรงงานในอนาคต สนับสนุนนโยบายรัฐ กับการปรับโครงสร้างประชากรของประเทศคาดประกาศเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรได้ภายในปีนี้
  2018-02-18, 12:22
 • Wednesday, August 09, 2017
  19:48
  สภาพัฒน์ฯ ปรับแผนประชากร เน้นพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 'สูงวัย' ทดแทน หลังปริมาณประชากรไม่เพิ่มขึ้น ชี้มาจากหลายปัจจัยและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นได้
  2017-08-09, 19:48
 • Thursday, May 18, 2017
  21:53
  จี้รัฐทบทวนนโยบาย มีลูกเพื่อชาติ หวั่นเกิดปัญหาท้องไม่พร้อม เด็กเกิดใหม่ด้อยคุณภาพ แนะดึงชุมชนสร้างค่านิยมดูแลคนสูงวัยในบ้าน ตั้งรับปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพิ่มอัตราการเกิด
  2017-05-18, 21:53
 • Saturday, May 06, 2017
  00:54
  การจํากัดการเพิ่มขึ้นของประชากรผ่านการควบคุมระบบเจริญพันธุ์ของไทยเริ่มมีขึ้นในทศวรรษ 2480  สถานการณ์การคุมกำเนิดที่เริ่มเห็นในหมู่คนเมืองได้ขยายตัวออกไปในท้องถิ่นชนบท พร้อมกับการขยายตัวของทุนนิยมหรือระบบการผลิตเพื่อตลาด ใน “ยุคแห่งการพัฒนา” และการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกของไทย โดยรัฐประกาศนโยบายวางแผนครอบครัวใน ปี พ.ศ. 2504 และมีนโยบายวางแผนครอบครัวแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2513
  2017-05-06, 00:54
 • Saturday, April 29, 2017
  13:19
  การสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพในปัจจุบันพบว่าสุขภาพและอายุคาดเฉลี่ยของประชากรโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ยังพบความเหลื่อมล้ำด้านพัฒนาการ ท่ามกลางปัญหาโรคเรื้อรังอันเป็นสาเหตุใหญ่ของการเจ็บป่วยระยะยาวและการเสียชีวิต  
  2017-04-29, 13:19

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน