Taxonomy term
 • Tuesday, November 19, 2019
  09:38
  ผุดโมเดลดูแลผู้สูงอายุยากไร้ พัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม “Buddy Home Care” จับคู่ดูแลกัน สร้างงานสร้างรายได้ให้เยาวชนขาดโอกาส ช่วยผู้สูงอายุได้รับการดูแล พร้อมโชว์ผลงานการออกแบบสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท้องถิ่นที่เอื้อต่อสุขภาวะผู้สูงอายุและคนพิการ
  2019-11-19, 09:38
 • Saturday, August 03, 2019
  10:19
  ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วและรุนแรง หากเทียบกับต่างประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยไปแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนของเขามีเวลาเตรียมตัว และรัฐบาลมีงบประมาณเพื่อรองรับ เพราะเป็นประเทศที่ “รวยก่อนแก่” แต่สำหรับประชากรไทยนั้นส่วนมาก “แก่ก่อนรวย” อีกทั้งรัฐบาลยังไม่สามารถจัดสวัสดิการให้สำหรับทุกคนได้
  2019-08-03, 10:19
 • Monday, June 24, 2019
  11:47
  สสส.ชี้ “ระบบขนส่งสาธารณะ” จุดร่วมปัญหาประชากรกลุ่มเฉพาะ รวมพลังส่งเสียงวอนขอระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ “สะดวก-ปลอดภัย-เป็นธรรม-ครอบคลุมทั่วถึง” นักวิจัยทีดีอาร์ไอระบุป้ายรถเมล์ กว่า 30 % ไม่สมบูรณ์ ไม่เอื้อให้ผู้สูงอายุ-พิการ-คนจนเมือง ใช้บริการ
  2019-06-24, 11:47
 • Saturday, June 15, 2019
  10:21
  ภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ ภาคประชาสังคม รัฐ เอกชน กว่า 2,400 คน ร่วมส่งเสียงประกาศเจตนารมณ์สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ เน้นพัฒนาศักยภาพจัดการตนเอง วอนรัฐเปิดโอกาสมีส่วนร่วม ลดเหลื่อมล้ำ คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สสส. อุดช่องว่าง สานต่องานสร้างสุขภาวะ พร้อมส่งไม้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2019-06-15, 10:21
 • Thursday, June 13, 2019
  19:33
  สสส.โชว์ผลงาน 1 ทศวรรษความเป็นธรรมทางสุขภาพ สร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ยกระดับคุณภาพชีวิต 8 กลุ่ม “คนพิการ-ไร้บ้าน-ผู้สูงอายุ-ผู้หญิง-ผู้ต้องขัง-แรงงาน-ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล/ประชากรข้ามชาติ-มุสลิม” รวมพลังคนทำงานด้านสังคมกว่า 2 พันคน ปลุกคนไทยใช้หัวใจฟังเสียงที่ไม่ได้ยิน
  2019-06-13, 19:33
 • Friday, March 22, 2019
  23:47
  สสส.จับมือกล่องดินสอ เปิดพื้นที่ "เปิดใจ...ให้โดยเฉพาะ" เรียนรู้ เข้าใจ "ประชากรกลุ่มเฉพาะ" คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน เด็กในสถานสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง จากผู้รับ...สู่ผู้ให้ ผ่านกิจกรรมศิลปะสองวัยอ่านหนังสือเสียง ฝึกอาชีพ สร้างพลเมืองจิตอาสา
  2019-03-22, 23:47
 • Wednesday, November 29, 2017
  18:56
  เผยคนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพกว่าร้อยละ 30 ส่งผลมีแนวโน้มทางสุขภาวะย่ำแย่ลง สสส.ตั้งเป้าคืนคนไร้บ้านสู่สังคมอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563
  2017-11-29, 18:56
 • Tuesday, July 25, 2017
  01:37
  สสส.ร่วมกับ รพ.แม่ระมาด จ.ตาก อุดช่องโหว่ระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดฝิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่แนวชายแดน เน้นขยายให้บริการที่ รพ.สต. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บูรณาการชุมชน-อาสาสมัครสาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วยติดฝิ่นเชิงรุก ตั้งจุดบริการจ่ายยาเมทาโดนใกล้บ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพกาย-ใจ ชู จ.ตากเป็นต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพตามแนวชายแดน
  2017-07-25, 01:37
 • Wednesday, October 12, 2016
  12:43
  สสส.เปิดตัวแคมเปญ “นับเราด้วยคน” สร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” กลุ่มคนที่ถูกมองข้ามตัวตน ถูกลืม ขาดสิทธิขั้นพื้นฐาน มีช่องว่างในการเข้าถึงสุขภาวะ “ก้อง-สหรัถ” - “ชิ สุวิชาน” ร่วมถ่ายทอดบทเพลง “นับเราด้วยคน” เปิดใจให้โอกาสสร้างสังคมแบ่งปัน เดินหน้าจุดประกายมองมุมบวกคนไร้สถานะบุคคลเป็นกลุ่มแรก
  2016-10-12, 12:43

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
23 ชั่วโมง 54 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
23 ชั่วโมง 54 นาที ago
กลับด้านบน