Taxonomy term
 • Thursday, July 11, 2019
  23:08
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบริการสุขภาพเชื่อมโยงจากระดับปฐมภูมิถึงศูนย์เชี่ยวชาญการแพทย์ 19 สาขาไร้รอยต่อทุกเขตสุขภาพ ดูแลประชาชนใกล้บ้าน สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ลดเหลื่อมล้ำ ลดรอคอย ลดความแออัด และลดค่าใช้จ่าย
  2019-07-11, 23:08
 • Thursday, February 28, 2019
  12:14
  รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ “แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม” ตั้งเป้าลดเค็ม 30% ในปี 68 พบเด็กไทยกินเค็มเกิน 5 เท่า เสี่ยงแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ติดเค็ม ส่งผลต่อโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และไต เปิดอาหาร-ขนมยอดนิยมโซเดียมสูง เพียง 1 ซองเกินปริมาณที่เด็กควรได้รับต่อวัน พร้อมจัดงานวันไตโลกปี 2562 “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”
  2019-02-28, 12:14

ความคิดเห็นล่าสุด

สุรินทร์ บุญช่วย
59 นาที 38 วินาที ago
...
harry williams
2 วัน 12 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สุรินทร์ บุญช่วย
59 นาที 38 วินาที ago
...
harry williams
2 วัน 12 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน