Taxonomy term
 • Thursday, September 29, 2016
  12:02
  พญ.ประสบศรี แนะ สปสช.ทบทวนระบบจ่ายเงินรายหัว เน้นยิงให้ตรงจุด หนุนเสริม Service Plan ของ สธ.คงไว้ซึ่งคุณภาพบริการแบบที่เราทำในปัจจุบันให้ได้
  2016-09-29, 12:02
 • Thursday, September 22, 2016
  15:39
  “พญ.ประสบศรี”แนะบอร์ด สปสช.เอาใจเขามาใส่ใจเรา ลดตัวตนและพยายามเข้าใจฝ่ายอื่นมากขึ้น ชี้ไม่ใช่แค่ในบอร์ด สปสช. แต่เป็นทั้งระบบสุขภาพ หวั่นไม่ปรับตัวอาจสายเกินการณ์
  2016-09-22, 15:39
 • Thursday, July 14, 2016
  16:24
  เวทีถกแก้ กม.บัตรทอง ภาคี 7 สภาวิชาชีพ เสนอเพิ่มผู้แทนสภาวิชาชีพในบอร์ด สปสช. พร้อมตั้ง คกก.คุมการทำงานเลขาธิการและ สปสช. หนุนแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่าย ด้านภาคประชาสังคมย้ำแก้ กม.ต้องมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน ไม่ใช่ปกป้องประโยชน์ตนเอง ต้องจัดบริการสุขภาพครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ระบุชัดร่วมจ่ายผ่านภาษี ถ้าเพิ่มผู้แทนวิชาชีพในบอร์ด ก็ต้องเพิ่มสัดส่วนภาค ปชช.ที่ปัจจุบันมีแค่ 5 คน ทั้งที่เป็นบอร์ดของประชาชนด้วย ขณะที่ สปสช.ขอแก้ไขมาตราที่เป็นปัญหา หลัง ม.44 ช่วยปลดล๊อค อนุ กก.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เตรียมสรุปประเด็นส่งบอร์ด สปสช. เสนอ สนช.ประกอบพิจารณาต่อไป
  2016-07-14, 16:24
 • Friday, January 15, 2016
  12:02
  มติคณะกรรมการแพทยสภาอนุมัติให้นักศึกษาแพทย์ ม.สยามทั้ง 3 รุ่น เรียนชั้นปีที่ 4-5-6 ที่ รพ.พระนั่งเกล้า
  2016-01-15, 12:02
 • Wednesday, December 09, 2015
  13:54
  “หมอประสบศรี” เสนอแนวคิดใช้กลไกตลาดควบคุมค่ารักษา รพ.เอกชน แนะพัฒนา รพ.รัฐ ขยายรักษานอกเวลาเพิ่ม แข่งขันบริการคู่ขนานเอกชนแทน เปิดทางเลือกคนชั้นกลาง แถมเพิ่มรายได้ให้กับ รพ. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดผู้ป่วยในเวลาทำการ แต่ต้องไม่รวมกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ยังต้องคงสิทธิรักษาฟรี    
  2015-12-09, 13:54
 • Saturday, November 21, 2015
  14:06
  รพ.ตำรวจยกเลิกความร่วมมือคณะแพทย์ฯ ม.สยาม ในการเป็นสถานที่เรียนระดับชั้นคลินิก ปีที่ 4-6 หลัง ม.สยามเปิดเปิดรับ นศ.แพทย์เมื่อปี 56 และรุ่นแรกต้องเรียนหลักสูตรคลินิกต้นปี 59 นี้ ด้านแพทยสภาแก้ปัญหาประสานจัดหาสถานที่ศึกษาต่อระดับคลินิกให้ และให้ ม.สยามงดรับ นศ.แพทย์ชั่วคราว
  2015-11-21, 14:06
 • Sunday, November 16, 2014
  16:18
  สปสช.แจง เกณฑ์การจ่ายงบ QOF ยึดตาม NICE guidance ประเทศอังกฤษ จ่ายเงินเสริมงบผู้ป่วยนอก 45-92 บาทต่อหัวประชากร หนุนงานบริการระดับปฐมภูมิ 1,204 แห่ง ภายใต้ตัวชี้วัด 9 รายการ ตามข้อตกลงร่วมกับ สธ. เผยผลงานปี 57 ช่วยสร้างความตื่นตัวงานอนามัยแม่และเด็ก การจัดการโรคเรื้อรังระดับอำเภอ รวมถึงพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่
  2014-11-16, 16:18
 • Tuesday, September 09, 2014
  18:17
  บอร์ดควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ สปสช. มีมติตั้ง “หน่วยงานควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ ระดับเขต” หลังยุบ สปสช.จังหวัด เดินหน้างานพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการต่อเนื่อง พร้อมทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตาม ม.41 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  2014-09-09, 18:17
 • Monday, February 17, 2014
  11:33
  แนวหน้า - รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวในการประชุมวิชาการ "การเชื่อมต่อเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีปัญหาในภาคกลาง" ว่า จุดประสงค์สำคัญของการจัดเครือข่ายบริการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มโรคที่มีความรุนแรงและเป็นปัญหา โดยไม่เพียงแต่ทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างทันท่วงที แต่ยังทำให้เกิดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูผู้ป่วย ทั้งยังทำให้การเข้าถึง การรักษาของผู้ป่วยเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมา สปสช.
  2014-02-17, 11:33
 • Tuesday, August 20, 2013
  16:50
  อีสานจัดแลกเวทีเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาบริการเครือข่ายอิสานไร้รอยต่อ” เน้นพัฒนาระบบส่งต่อ – รับกลับ ผู้ป่วย 6 กลุ่มโรคร้ายแรง หวังลดอัตราตาย เพิ่มการเข้าถึงบริการ
  2013-08-20, 16:50

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
11 ชั่วโมง 7 นาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 9 นาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 14 นาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 17 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
11 ชั่วโมง 7 นาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 9 นาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 14 นาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 17 นาที ago
กลับด้านบน