Taxonomy term
 • Monday, May 07, 2018
  21:17
  กรมควบคุมโรค สวทช. สภากาชาดไทย DNDi มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงแถลงผลสำเร็จโครงการวิจัยยาต้านไวรัสตับอักเสบซีคู่ใหม่ ‘Sofosbuvir+Ravidasvir’ พบมีประสิทธิภาพรักษาโรคสูง อัตราหายขาดสูงถึง 96% ราคาไม่แพง ชี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศรายได้น้อยและปานกลาง ที่ค่ารักษาแพง
  2018-05-07, 21:17
 • Wednesday, December 17, 2014
  16:50
  สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติเลือก นพ.อุดม คชินทร คณบดีศิริราช เป็นอธิการบดีคนใหม่ แทน นพ.รัชตะ เผย นพ.ประเวศ ประธานกรรมการสรรหาเสนอ 2 รายชื่อ นพ.อุดม และ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก นพ.อุดม และให้รักษาการตั้งแต่ 1 ม.ค.58 ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ
  2014-12-17, 16:50
 • Thursday, June 05, 2014
  16:04
  วันนี้ (5 มิ.ย.57) กรมสุขภาพจิต โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการดำเนินการพัฒนางานวิจัยและศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรด้านสุขภาพจิตและประสาทวิทยาศาสตร์ ณ รร.รอยัลริเวอร์ กทม.
  2014-06-05, 16:04

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน