Taxonomy term
 • Thursday, January 31, 2019
  07:07
  กระบวนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนมาระยะหนึ่งแล้ว แม้ปัจจุบันจะยังไม่เห็นผลเป็นรูปร่างที่ชัดเจน แต่ก็ได้ปูรากฐานและกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าระบบสุขภาพของประเทศไทยในอนาคตจะมุ่งไปในทิศทางใด
  2019-01-31, 07:07
 • Friday, March 06, 2015
  17:01
  สวรส.วิจัยอัตรากำลังคนสุขภาพในหน่วยงานระดับภูมิภาค รองรับนโยบายปฏิรูปสธ. ด้านรองวชิระเผย โครงสร้างบริหารระดับเขตสุขภาพอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.ร. ก่อนนำเสนอ ครม.เพื่อออกเป็นกฎกระทรวง ส่วนการจัดวางอัตรากำลังคนต้องตกลงระหว่าง ก.พ.และสธ. คาด 2 เดือนเห็นความคืบหน้า ส่วนโครงสร้าง สสจ. สสอ. ให้แต่ละพื้นที่ไปทำกรอบมาก่อน และต้องรอผลงานวิจัยจาก สวรส.ก่อน
  2015-03-06, 17:01
 • Wednesday, February 04, 2015
  13:29
  "นพ.รัชตะ" ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความถูกต้องของข้อมูลหลักประกันสุขภาพ ที่มีการนำเสนอทั้งจาก สธ.และ สปสช. เพื่อหาข้อสรุปเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ถูกต้องชัดเจนและยอมรับร่วมกัน ดึง วรวรรณ-ปิยะ-รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสปสช. ร่วมเป็นกรรมการ
  2015-02-04, 13:29
 • Wednesday, February 04, 2015
  10:46
  นสพ.มติชน : "ศึกกระทรวงหมอ" ดุเดือดไม่จบ ตั้งแต่ปี 2557 ยันปีใหม่ 2558 จนถึงบัดนี้ เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายผู้ป่วย รวมทั้งชมรมแพทย์ชนบทออกมาเรียกร้อง รมว.สธ. ถึงข้อกังวลเรื่องการจัดสรรงบประมาณบัตรทองแบบใหม่ และวิตกว่า รพ.สป.สธ. ทั่วประเทศ จะยุติการทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทองตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 58
  2015-02-04, 10:46
 • Thursday, July 25, 2013
  08:35
  เปิดผลศึกษาผลใช้เงินลงทุนสสส. คืนกำไรสังคม 130 เท่า คุ้มค่าที่จะลงทุนทางสังคมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
  2013-07-25, 08:35

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน