Taxonomy term
 • Saturday, July 29, 2017
  12:44
  กรมอนามัย จัดการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 4 สุขภาพช่องปากดี มีสุขภาพเยี่ยมทุกช่วงวัย ยกระดับความสามารถทันตบุคลากรในการผลิตองค์ความรู้ และดำเนินงานบนฐานความรู้เพื่อสุขภาพช่องปากของประชาชนทุกกลุ่มวัย
  2017-07-29, 12:44
 • Saturday, May 20, 2017
  15:16
  นักวิจัยแนะสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ดึงสถานศึกษา-ภาคธุรกิจร่วมต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ชี้ภาครัฐควรบรรจุเป็นนโยบายสาธารณะ พร้อมขยายตลาดรับฐานลูกค้าสูงวัยกว่า 10 ล้านคน
  2017-05-20, 15:16
 • Wednesday, May 17, 2017
  18:32
  ลงนาม 4 ฝ่าย “สปสช. สธ. พม. และไจก้า” ร่วมมือพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุไร้รอยต่อจาก รพ. กลับไปฟื้นฟูที่บ้าน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
  2017-05-17, 18:32
 • Wednesday, May 10, 2017
  19:16
  การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนคือทางรอดในยุคสังคมผู้สูงอายุของไทย เน้นให้ อปท.ร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่ จัดระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมจัดผู้ดูแลเยี่ยมเยียนถึงบ้าน 
  2017-05-10, 19:16
 • Monday, May 08, 2017
  17:09
  สสส.ผนึกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ดัน “ศูนย์เรียนรู้ระบบดูแลผู้สูงอายุ” 50 แห่ง ในปี 2560 ต้นแบบแหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วย 5 อ. “อาหาร-ออกกำลังกาย-อาชีพ-ออม-อาสา” พร้อมปรับมุมมองใหม่ “สูงวัยสร้างเมือง” พลังของประเทศ เตรียมความพร้อม “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ปี 2564
  2017-05-08, 17:09
 • Sunday, May 07, 2017
  22:41
  ภาวะสมองเสื่อมพบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ และมีแนวโน้มสูงขึ้นตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยมีความบกพร่องด้านสมรรถภาพสมองในหลายด้านและมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน การประเมินและวินิจฉัยที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ 
  2017-05-07, 22:41
 • Sunday, May 07, 2017
  11:20
  บทความจาก “สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์” ระบุถึง มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำลังคิดกำลังทำเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งในบางมาตรการก็ยังเป็นที่กังขา และตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเริ่มสับสนระหว่างกองทุนที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ กับกองทุนผู้สูงอายุที่มีอยู่เดิมและตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ว่าน่าจะเป็นคนละกองทุนกัน รวมทั้งตัวเลขที่อ้างอิงที่ต่างจากการสำรวจประชากรสูงอายุโดยหน่วยงานของรัฐด้วยกัน น่าจะคลำเป้าให้แม่นๆ หน่อย มาตรการต่างๆ จึงจะประสบความสำเร็จ
  2017-05-07, 11:20
 • Sunday, April 30, 2017
  10:58
  นายกเทศบาลตำบลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ชูอาสาสมัครจิตอาสา Care Giver มุ่งเน้นดูแลผู้ป่วยสูงวัยได้ผลจริง ทำงานเชื่อมโยงโรงพยบาลในพื้นที่ 
  2017-04-30, 10:58
 • Sunday, April 23, 2017
  09:03
  “เทศบาลนครรังสิต” จัด “ระบบดูแลผู้สูงอายุครบวงจร” หลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว รุกงานดูแลผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม ทั้งผู้สูงอายุติดสังคม ผู้สูงอายุติดบ้าน และผู้สูงอายุติดเตียง เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่
  2017-04-23, 09:03
 • Saturday, April 22, 2017
  14:31
  เปิดสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย อีกไม่เกิน 15 ปี วัยทำงานแบกรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ-เด็ก 2:1:1 ส่งผลครอบครัวเครียดค่าใช้จ่ายบาน กระตุ้นเตรียมพร้อมรับมือวางแผนชีวิตก่อนเกษียณ เน้นออม-พึ่งตนเอง สสส.รุกขยายผลชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ 110 แห่ง พัฒนาหลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุ” สร้างผู้สูงวัยคุณภาพ นำร่องจ้างงานผู้สูงอายุ ในสถานประกอบการ 12 แห่ง
  2017-04-22, 14:31

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน