Taxonomy term
 • Thursday, April 20, 2017
  18:26
  รองนายกฯ ชื่นชม “ศูนย์โฮมสุข” สร้างสุขให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ฝันอยากเห็นแต่ละจังหวัดมีการดำเนินงานในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในชุมชน
  2017-04-20, 18:26
 • Wednesday, April 12, 2017
  18:18
  นักวิชาการแนะภาครัฐ เอกชน คิดให้รอบด้านก่อนวางนโยบายแก้ไขปัญหาสังคมสูงวัย เกรงซ้ำรอยนโยบายคุมกำเนิดจนอัตราการเกิดลดเหลือแต่คนชรา ชี้ขยายอายุเกษียณไม่ใช่ทางแก้ หวั่นลดโอกาสบัณฑิตจบใหม่
  2017-04-12, 18:18
 • Wednesday, April 12, 2017
  14:20
  กทม.โชว์นวัตกรรม “หุ่นยนต์ดินสอ” ออกแบบเฉพาะเพื่อผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก หุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยคนไทย จะช่วยในการเฝ้าดูผู้สูงอายุตลอดเวลา สามารถแจ้งเตือนเรียกแพทย์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที
  2017-04-12, 14:20
 • Monday, March 20, 2017
  13:46
  16 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จัดทำข้อเสนอเพื่อการรองรับสังคมสูงวัย เน้นเตรียมคน-สร้างระบบรองรับ ดึงแรงงานนอกระบบออมเงินตั้งแต่หนุ่มสาว สร้างหลักประกันยามชราภาพ พร้อมออกแบบสังคมให้ทุกวัยพึ่งพากัน
  2017-03-20, 13:46
 • Thursday, March 16, 2017
  16:36
  แนะเตรียมรับมือสังคมสูงวัย ไม่ใช่แค่เรื่องการจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ แต่ต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มสาว ทั้งเงินออม และที่อยู่อาศัย ใต้โจทย์ใหญ่ “อยากเห็นตนเองเป็นผู้สูงวัยแบบใด” ในบั้นปลายชีวิต
  2017-03-16, 16:36
 • Sunday, March 12, 2017
  09:53
  กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุง ยกระดับโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เป็นต้นแบบของอำเภอในศรีสะเกษ ด้วยผลงานการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย ที่ลงตัว ใช้ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. จัดทีมดูแลคุณภาพผู้สูงอายุจนมีพัฒนาการดีขึ้น  
  2017-03-12, 09:53
 • Sunday, March 12, 2017
  09:45
  สปสช. มท. หนุน อปท.ขยายจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ” ช่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลเพิ่มภายใต้กองทุน LTC บัตรทอง ครอบคลุมเป้าหมายปี 60 จำนวน 1.5 แสนราย ด้าน “ปลัด มท.” เห็นชอบประสานความร่วมมือ พม. สธ. อปท. และ สปสช. ช่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
  2017-03-12, 09:45
 • Saturday, February 11, 2017
  13:55
  ภาวะซึมเศร้า (depression) เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการซึ่งประสบความยากลำบากในการเข้ารับบริการสาธารณสุข บุคคลกลุ่มนี้จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าผู้สูงอายุทั่วไป ภาวะซึมเศร้านั้นมีโอกาสพัฒนาไปเป็น “โรคซึมเศร้า”ได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทำร้ายตนเอง ซึ่งผู้ดูแลจำต้องตระหนักถึงภาวะอันตรายดังกล่าว
  2017-02-11, 13:55
 • Tuesday, January 31, 2017
  19:37
  ผลวิจัยชี้ “ประชากรกลุ่มเปราะบาง” คนไทยที่ถูกลืมในระบบสุขภาพ ทั้งกลุ่มคนชายแดน คนไร้สัญชาติ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ ระบุปัจจุบันเน้นลดเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุน แต่ยังไม่เน้นการดูแลประชากรเปราะบางที่แฝงในแต่ละกองทุน แนะพัฒนาระบบตอบสนองประชากรกลุ่มนี้ ให้สิทธิที่เข้าถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม
  2017-01-31, 19:37
 • Tuesday, January 31, 2017
  16:55
  ปลัดมหาดไทยเผย หาก สธ.มีงบดูแลด้านสังคมไม่เพียง สามารถขอใช้งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ ขณะที่การดูแลผูป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการนั้น เตรียมออกระเบียบท้องถิ่นว่าด้วยการดูแลผู้ป่วยยากไร้ พ.ศ.2560 เพื่อให้ อปท.ให้บริการประชาชนในมิติสังคมได้ เช่น จัดรถรับส่งผู้ป่วย
  2017-01-31, 16:55

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
54 นาที 34 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
54 นาที 34 วินาที ago
กลับด้านบน