Taxonomy term
 • Thursday, June 18, 2015
  15:26
  ภาคประชาชน จี้ให้กระทรวงพานิชย์บังคับใช้กฎหมายที่มี ออกมาตรการควบคุมราคายาที่ต้นทาง เพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนจากยาราคาแพง พร้อมเตรียมบุกพบ รมว.พณ. 2 ก.ค.นี้
  2015-06-18, 15:26
 • Monday, June 15, 2015
  16:13
  กรมการค้าภายใน พณ.แจง พร้อมกำหนดมาตรการรองรับขายยาไม่เกินราคาหน้ากล่องทันที หลัง สธ.ส่งหนังสือมาให้พิจารณา ระบุใช้กับยาทุกชนิด หากพบจำหน่ายเกินราคาหน้ากล่อง ปรับ 1 แสนบาท และจำคุก 5 ปี
  2015-06-15, 16:13
 • Sunday, May 31, 2015
  15:12
  ข้อเขียนจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่นำเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชนที่ถูกร้องเรียนว่ามีราคาแพงเกินจริง มีทั้งหมด 4 ตอน สำหรับตอนที่ 3 นี้ นพ.วิชัย ระบุว่า ปัญหานี้ต้องแก้เชิงระบบ แม้ค่อนข้างยาก แต่ก็ต้องทำให้ได้ สาเหตุที่ยาก เป็นเพราะ การปล่อยให้ รพ.เอกชนเข้าตลาดหุ้น ขณะที่ระบบควบคุมไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ทำงาน ระบบควบคุม ได้แก่ 1) แพทยสภา ซึ่งคุมบุคลากรวิชาชีพที่เป็น “ต้นเหตุปัญหา” ที่สำคัญคือแพทย์ นอกจาก “ไม่ทำงาน” แล้วยังมีผลประโยชน์ทับซ้อน  2) กลไกใน สธ.ที่ดูแลสถานพยาบาล นอกจากไร้ประสิทธิภาพแล้วยังฉ้อฉล 3) องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค และกลไกควบคุมราคาใน พณ.ขาดความรู้ ขาดพลัง และขาดประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันกลไกภาคประชาชนก็อ่อนแอด้วย
  2015-05-31, 15:12

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน