Taxonomy term
 • Tuesday, March 12, 2019
  12:13
  การแก้ปัญหาคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในระยะที่ผ่านมาส่วนมากเป็นการแก้ปัญหาแบบ Case by case มากกว่าจะเป็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบจากภาครัฐ ทำให้ยังมีคนไทยที่ไร้บัตรประชาชนอีกจำนวนมากถูกละเลยอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ และเข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพ อย่างไรก็ดีในมุมมองของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน นักวิจัยศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า แม้การจัดการอย่างเป็นระบบจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนในขณะนี้ แต่การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังขับเคลื่อนไปข้างหน้าและยังมีความหวังที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน
  2019-03-12, 12:13
 • Wednesday, March 06, 2019
  11:38
  ปัญหาคนไทยไร้สถานะทางทะเบียน ไม่มีบัตรประชาชนและไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้โดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาล ซึ่งคาดการณ์ว่ามีประมาณ 1 แสนคนทั่วประเทศ เป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงมานานระยะหนึ่งแล้วตามเวทีสัมมนาต่างๆ แต่การหารือเพื่อแก้ปัญหาในเชิงระบบยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนัก
  2019-03-06, 11:38
 • Tuesday, December 25, 2018
  10:17
  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในระดับอำเภอ สนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 นำร่องในโรงพยาบาล จำนวน 32 แห่ง นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
  2018-12-25, 10:17
 • Saturday, June 16, 2018
  19:10
  เสนอ พม. ประกาศขึ้นทะเบียน “คนไทยไร้สิทธิ” ดูแลคนไทยไม่มีบัตรประชาชนช่วยเข้าถึงสิทธิสุขภาพก่อน พร้อมประสานสำนักงานเขตและอำเภออำนวยความสะดวกค้นหาข้อมูล ตามหาญาติ-หลักฐานคืนสถานะ เผยมีคนไทยไร้สิทธิ์เป็นประชากรแฝงอยู่มาก เหตุไม่ได้แจ้งเกิด หนีทหาร เร่รอน ไม่ต่อบัตรประชาชน
  2018-06-16, 19:10
 • Friday, August 11, 2017
  07:35
  14 องค์กร จี้รัฐบาลรื้อ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว เหตุขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ขาดการมีส่วนร่วม เนื้อหาไร้ประสิทธิภาพ ไม่คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงอย่างแท้จริง แถมให้อำนาจ พม.มากเกินไป
  2017-08-11, 07:35
 • Monday, July 03, 2017
  11:09
  การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum) วันที่ 31 มี.ค.2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดเวทีอภิปรายในหัวข้อ "เส้นทางชีวิตและสุขภาพ (Life Course Approach) เชื่อมงาน ประสานใจ ก้าวไกล และยั่งยืน" โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เป็นพันธมิตรกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มาร่วมอภิปรายว่าจะสร้างการทำงานร่วมกันได้อย่างไร
  2017-07-03, 11:09
 • Friday, June 16, 2017
  13:34
  รองประธานชุมชนใต้สะพาน เขตสายไหม เผยชีวิตคนไทยไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิรักษาพยาบาล ตายไปแล้วยังจะโดนเขียนใบมรณะบัตรว่าเป็นต่างด้าว วอน “สปสช.-พม.” ดูแลให้เหมือนคนไทยทั่วไป
  2017-06-16, 13:34
 • Wednesday, May 17, 2017
  18:32
  ลงนาม 4 ฝ่าย “สปสช. สธ. พม. และไจก้า” ร่วมมือพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุไร้รอยต่อจาก รพ. กลับไปฟื้นฟูที่บ้าน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
  2017-05-17, 18:32
 • Saturday, September 05, 2015
  18:10
  มติ ครม. 31 มี.ค. 58 เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจัดสรรเงินให้แก่เด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย อยู่ในครอบครัวยากจนและครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจนที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึง 30 กันยายน 2559  รายละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี วงเงิน 614 ล้านบาท มีครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน ได้รับบริการประมาณ 128,000 ราย
  2015-09-05, 18:10
 • Sunday, August 09, 2015
  10:16
  เว็บไซต์เดลินิวส์ : คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเห็นความสำคัญเด็กอ่อน ระบุถูกละเลยมานานแล้ว เร่งเก็บข้อมูลยกร่าง พ.ร.บ.ดูแลเป็นการเฉพาะ หวังพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ
  2015-08-09, 10:16

ความคิดเห็นล่าสุด

Anonymous
1 ชั่วโมง 51 นาที ago
...
owow2000
5 ชั่วโมง 34 นาที ago
กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน
6 วัน 12 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Anonymous
1 ชั่วโมง 51 นาที ago
...
owow2000
5 ชั่วโมง 34 นาที ago
กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน
6 วัน 12 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน