Taxonomy term
 • Wednesday, March 06, 2019
  11:02
  “อยากฝากพิจารณาภาระงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น เคสความเสี่ยงสูงที่มารอคลอดจะไม่ถูกนำไปคิดอัตรากำลังในการดูแลผู้ป่วย ..เวลาผ่าตัดคลอดจะไม่ได้คิดอัตรากำลังเพราะคิด FTE ให้กับ OR รวมทั้งการดูแลคนไข้ตั้งแต่ระยะก่อนคลอดเพื่อเตรียมคนไข้ไปผ่าตัดคลอด หรือการติดตามอาการคนไข้ก็ไม่ได้ถูกคิดแต้ม FTE ด้วยเช่นกัน ทำให้อัตรากำลังที่จะลงปฏิบัติงานในห้องคลอดมีน้อยมาก”
  2019-03-06, 11:02
 • Tuesday, February 26, 2019
  14:22
  ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นพยาบาล ER ภาคกลาง แยกอัตรากำลังงาน EMS-จัดระบบรองรับผู้ป่วยนอกเวลา ขอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ขึ้นระดับ 8 เลื่อนไหล เรียกร้องแก้ปัญหาการส่งต่อคนไข้ที่หาที่ส่งต่อไม่ได้ พร้อมขอเวลาได้ทำงานพยาบาลเต็มที่ ทุกวันนี้ทำงานพยาบาล 30% อีก 70% เป็นงานที่ไม่ใช่หน้าที่พยาบาล
  2019-02-26, 14:22
 • Saturday, February 16, 2019
  07:57
  นักวิชาการสาธารณสุขแจง ทุกวิชาชีพขึ้นเป็น ผอ.รพ.สต.ได้ แต่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ พ้อระเบียบเปิดให้เป็นชำนาญการพิเศษตั้งแต่ปี 55 แต่ปัจจุบันยังให้แค่จังหวัดละ 1 คน แนะจัดสรรตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ให้กับทุกวิชาชีพอย่างทัดเทียมเป็นธรรม
  2019-02-16, 07:57
 • Saturday, February 16, 2019
  07:21
  เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวหวั่นไม่ได้รับการบรรจุราชการ หลัง ก.พ. ไม่ได้เสนอวาระบรรจุพยาบาลล็อตสุดท้าย 2,900 อัตราเข้าที่ประชุม คปร. ชี้เป็นการประชุมรอบสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้แล้ว หากน้องๆ พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับการบรรจุจริงคงต้องมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องกันอีกที
  2019-02-16, 07:21
 • Monday, February 11, 2019
  12:45
  "พยาบาลทำทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ยิ่งตอนนี้มี PCC มีการส่งต่อคนไข้จากโรงพยาบาลแม่ข่ายมาที่ รพ.สต.มากขึ้น ทำให้บทบาทการรักษาของพยาบาลเวชปฏิบัติบางครั้งเกินขอบเขต เช่น มียาบางตัวที่อยู่ในกรอบยาของแพทย์ แต่แพทย์ไม่ได้อยู่กับ PCC ตลอดเวลา บางครั้งคนไข้มารักษาต่อเนื่องจำเป็นต้องใช้ ทำให้เกิดการใช้ยาที่เกินขอบเขตพยาบาล"
  2019-02-11, 12:45
 • Wednesday, February 06, 2019
  11:43
  "อยากให้มีการสร้างแรงจูงใจพยาบาลห้องคลอด เพราะเป็นแผนกที่คนไม่อยากมาอยู่ งานหนักความเครียดสูง การร้องเรียนสูง ค่าตอบแทนน้อย ขาดงบประมาณฝึกอบรม ขณะเดียวกันอยากให้เพิ่มอัตรากำลังห้องคลอด เนื่องจากปัจจุบันมีอัตรากำลังไม่เพียงพอทำให้ชั่วโมงการปฏิบัติงานมากขึ้น ต้องดูแลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังคลอด เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทำให้ผู้คลอดได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง อาจเกิดความไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงถูกร้องเรียน"
  2019-02-06, 11:43
 • Monday, February 04, 2019
  15:45
  "ER ทุกโรงพยาบาลคือที่รับโหลด ภาระงานเกินหน้าที่ อัตราการลาออกค่อนข้างสูง ไม่มีใครอยากมาอยู่ ER ขาดความปลอดภัย ออก EMS ไกลแค่ไหนก็ต้องไป รวมทั้งการถูกร้องเรียนจากผู้ป่วย ER เป็นหน่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดของโรงพยาบาล บางครั้งก็ถูกคุกคาม ขาดขวัญกำลังใจ ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม การจัดผู้ป่วยตามระบบ Triage ไม่ชัดเจน ไม่ได้รับเฉพาะผู้ป่วยสีแดง แต่รับสีเหลือง สีเขียว สีขาว ซึ่งเป็นภาระงานของ OPD และไม่สามารถคิดเป็นภาระงานได้ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต การเยียวยาก็ยังไม่ชัดเจน"
  2019-02-04, 15:45
 • Monday, January 21, 2019
  21:23
  สปสช.ร่วมกับสภาการพยาบาลลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นบริการตามมาตรา 18 (13) ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินและระบบปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับคลินิกหมอครอบครัว ด้านนายกสภาการพยาบาลกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานบอกเล่าสภาพปัญหาหน้างานเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไข ส่วนเวทีต่อไปเตรียมลงพื้นที่ จ.นครปฐม 11-12 ก.พ. 2562 นี้
  2019-01-21, 21:23
 • Friday, December 28, 2018
  12:08
  สมาคมพยาบาลฯ จัดทำข้อเสนอ “มาตรการเยียวยาพยาบาลเสียชีวิต บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่” เปิดพยาบาลทั่วประเทศลงชื่อร่วมหนุน ล่าสุด 4 หมื่นชื่อแล้ว ตั้งเป้าแสนรายชื่อ หลังปีใหม่เตรียมยื่น “รมว.สาธารณสุข” เร่งสร้างขวัญกำลังใจพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ แก้ปัญหาพยาบาลขาดแคลน พร้อมแจงอัตราเงินเยียวยา ยึดหลักเกณฑ์ทหารตำรวจ เสียชีวิตเยียวยา 5 ล้านบาท พิการสูญเสียอวัยวะสำคัญ 4 ล้านบาท
  2018-12-28, 12:08
 • Sunday, December 02, 2018
  10:29
  สหรัฐอเมริกาเผยสถิติ พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ตกเป็นเป้าถูกทำร้ายจากการทำงานยิ่งกว่าตำรวจ เตรียมเสนอร่างกฎหมายปกป้องพยาบาลและบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพจากเหตุรุนแรงระหว่างปฏิบัติงาน
  2018-12-02, 10:29

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
23 ชั่วโมง 32 นาที ago
พลิศาน์
1 วัน 8 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
23 ชั่วโมง 32 นาที ago
พลิศาน์
1 วัน 8 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน