Taxonomy term
 • Sunday, May 14, 2017
  14:58
  นายกสภาการพยาบาลจี้ สธ.จริงใจแก้ปัญหาให้พยาบาล ถามมีตำแหน่งว่างหมื่นกว่าอัตราเก็บไว้ทำไม แนะน้องๆ ใจเย็น รอดูก่อนว่าเอาตำแหน่งว่างมาบรรจุได้กี่อัตรา คาดรู้ผลใน 60 วัน
  2017-05-14, 14:58
 • Saturday, May 13, 2017
  16:09
  เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. ออกแถลงการณ์ ทบทวนมติ คปร. ขอ ครม.อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 10,992 อัตรา เรียกร้อง สธ.เร่งบริหารจัดการตำแหน่งว่าง 11,213 อัตรา หากไม่แก้ไขเตรียมรณรงค์พยาบาลสังกัด สธ.ทั่วประเทศเขียนใบลาออกให้มีผล 1 ต.ค.60​​​​​​​
  2017-05-13, 16:09
 • Saturday, May 13, 2017
  11:48
  นพ.ธีระ วรธนารัตน์ “ณ ประเทศหนึ่งในดาวยูเรนัส (อีกครั้ง) เสียงบ่นเรื่องเฟซบล็อควลี #สมแล้วที่เป็นประเทศด้อยพัฒนา ยังไม่ทันจางหายไป ก็มีการประท้วงของเหล่าพยาบาลและบุคลากรสุขภาพด้วยน้ำตานองหน้า เรื่องการไร้อนาคตด้านการทำงาน...”
  2017-05-13, 11:48
 • Friday, May 12, 2017
  10:36
  รมว.สธ.เผยนายกรัฐมนตรีห่วงปัญหาการขอตำแหน่งพยาบาลเป็นข้าราชการ โดยขอให้บริหารจัดการตำแหน่งว่างที่มีอยู่และที่จะว่างในอนาคต เร่งทบทวนการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง หากยังมีปัญหาให้พูดคุยกันอีกครั้ง จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข, ก.พ. และ คปร. พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกำลังคนร่วมพิจารณา
  2017-05-12, 10:36
 • Friday, May 12, 2017
  10:12
  ก.พ.ชี้แจง สาเหตุไม่อนุมัติตำแหน่งข้าราชการพยาบาลใหม่ ชี้ สป.สธ.มีตำแหน่งว่างถึง 11,213 อัตรา หรือ 5.8% ของอัตรากำลังทั้งหมด สามารถกำหนดตำแหน่งว่างเป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพได้ตามจำเป็น แนะ สป.สธ.ทบทวนให้พยาบาลทำหน้าที่เฉพาะภารกิจที่ต้องใช้พยาบาลเท่านั้น
  2017-05-12, 10:12
 • Thursday, May 11, 2017
  16:57
  "วิษณุ" แจงไม่บรรจุพยาบาลเพิ่ม มีเหตุผลมากกว่าแค่ประหยัดงบฯ ชี้ คปร.และ ก.พ.พิจารณารอบคอบแล้ว ระบุอดีตเคยผ่อนผันเพิ่มหลายอัตราแล้ว อยู่ที่ สธ.จัดสรร ขอให้อ่านคำชี้แจงของ ก.พ.ซึ่งถือว่าชัดเจนแล้ว
  2017-05-11, 16:57
 • Wednesday, May 10, 2017
  17:55
  เครือข่ายพยาบาลลูกจ้าง สธ.รณรงค์ชวนพยาบาลเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ “ขอบคุณรัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของพยาบาล” หลัง ครม.มีมติตามมติ คปร.ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาล 10,992 อัตราตามที่ สป.สธ.เสนอ
  2017-05-10, 17:55
 • Wednesday, May 10, 2017
  08:56
  ครม.มีมติอนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ สธ.ตามมติ คปร. เพิ่มอัตราข้าราชการพยาบาลวิชาชีพ 450 อัตราเพื่อบรรจุ โครงการผลิตพยาบาลเพื่อจังหวัดชายแดน ให้ รพ.สต.พื้นที่ชายแดน ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการพยาบาลวิชาชีพตั้งใหม่ 10,992 อัตรา ให้ สธ.สธ.นำตำแหน่งว่างมาบริหารรองรับบรรจุพยาบาลตามจำเป็น ให้ สธ.ปรับการทำงานให้พยาบาลวิชาชีพทำภารกิจเฉพาะที่ต้องใช้พยาบาลวิชาชีพ
  2017-05-10, 08:56
 • Sunday, May 07, 2017
  15:43
  กระทรวงสาธารณสุข หนุนการพัฒนางานการพยาบาลของประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาล เป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วน เน้นบรรจุพยาบาล สนับสนุนให้พยาบาลมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมทุนการศึกษา อบรมให้เป็นพยาบาลเฉพาะทาง ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าตอบแทนต่างๆ ตลอดจนกำหนดให้มีการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็น 
  2017-05-07, 15:43
 • Sunday, April 30, 2017
  21:26
  ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำเทศไทย สนับสนุนประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์-พยาบาล และกลุ่มสหวิชาชีพสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ หรือ "ทรานส์ฟอร์มเมทีฟ เลิร์นนิง" ด้านสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. จับมือ ศสช. และภาคีเครือข่ายเตรียมขับเคลื่อน หวังเพิ่มคุณลักษณะพึงประสงค์แก่นักศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับสุขภาวะประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ
  2017-04-30, 21:26

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
6 ชั่วโมง 56 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
6 ชั่วโมง 56 วินาที ago
กลับด้านบน