Taxonomy term
 • Thursday, June 26, 2014
  20:57
  กว่า 33 ปีแล้วที่ได้ทำงานในฐานะ “เจ้าหน้าที่สาธารณสุข” หรือที่เรียกกันคุ้นปากว่า “หมออนามัย” คอยทำหน้าที่ดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการรักษาเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ให้กับชาวบ้านที่ “สถานีอนามัยบ้านต๋อม” ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม” (รพ.สต.บ้านต๋อม) ตามนโยบายของรัฐใน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
  2014-06-26, 20:57
 • Sunday, March 16, 2014
  18:42
  การได้มาซึ่ง “พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. 2556” ที่มีผลบังคับใช้ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา แม้จะถือเป็นความสำเร็จหลังจากใช้เวลาต่อสู้ยาวนานกว่า 20 ปี แต่ยังนับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการเดินหน้า “วิชาชีพการสาธารณสุข” เท่านั้น ทั้งการกำหนดกรอบการทำงาน การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ที่จะมีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าด้านสุขภาพให้กับเหล่า “นักสาธารณสุข” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หมออนามัย” ซึ่งกระจายประจำการยังรพ.สต.ทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน ถึงจะเป็นเพียงการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นก็ตาม
  2014-03-16, 18:42

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
9 ชั่วโมง 58 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
11 ชั่วโมง 22 นาที ago
Phawit Jitsabai
11 ชั่วโมง 49 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
16 ชั่วโมง 5 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
9 ชั่วโมง 58 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
11 ชั่วโมง 22 นาที ago
Phawit Jitsabai
11 ชั่วโมง 49 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
16 ชั่วโมง 5 นาที ago
กลับด้านบน